{"html":"\n\t
 • \n\t

  09.11.2018<\/p>\n\t

  Dostawa i sadzenie krzew\u00f3w w ramach zadania bud\u017cetowego pn.: Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta \u2013 park im. K. Marcinkowskiego<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  31.10.2018<\/p>\n\t

  Wykonanie ci\u0119\u0107 piel\u0119gnacyjnych topoli czarnej rosn\u0105cej na terenie Glinianek wraz z uporz\u0105dkowaniem terenu przyleg\u0142ego ok. 100 m2 i usuni\u0119ciem z niego drzew mo\u017cliwych do wyci\u0119cia bez uzyskania decyzji...<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  31.10.2018<\/p>\n\t

  Zagospodarowanie terenu zieleni pomi\u0119dzy ul. Jana Paw\u0142a II a ul. Kalisk\u0105 w Poznaniu <\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n ","href":"http:\/\/zzmpoznan.pl\/ajax\/przetargi\/3","page":3}