{"html":"\n\t\t
  • \n\t\t
    \"Czytaj<\/div>\n\t\t

    08.05.2018<\/p>\n\t\t

    Wzorem lat ubieg\u0142ych w dniach 10-14 maja br Zarz\u0105d Zieleni Miejskiej udost\u0119pnia w parku A. Mickiewicza trawnik przed Teatrem Wielkim celem u\u0142o\u017cenia dywanu kwiatowego. <\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
  • \n\t\t