{"html":"\n\t\t
  • \n\t\t
    \"Czytaj<\/div>\n\t\t

    03.02.2020<\/p>\n\t\t

    Raport z konsultacji spo\u0142ecznych dotycz\u0105cych nowego zagospodarowania zieleni wok\u00f3\u0142 Fortu VII w Poznaniu<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
  • \n\t\t