Zamówienie Terminskładania ofert 
 

Pełnienie funkcji dozorcy Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan przy ul. Księcia Józefa w Poznaniu w 2018 r.

27.12.2017 r. 
  Demontaż rzeźby „Dziewczyna z kwiatami” na Skwerze Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, wykonanie odlewu z brązu rzeźby po korekcie rzeźby przez osobę wskazaną przez autora rzeźby, montaż rzeźby na skwerze 

27.11.2017 r. 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenów przy ulicy Chyżańskiej i Zamenhofa stanowiących integralną część Parku Rataje w Poznaniu

06.11.2017 r. 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Kaliskiej w Poznaniu” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską

23.10.2017 t.  
 

Zakup, dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w ramach zadania budżetowego – rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego

23.10.2017 r.
 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul. Jachowicza/Leśnych Skrzatów

29.09.2017 r. 
 

Inwestycje na terenach miejskich w rejonie osiedli: Rzeczypospolitej, Armii Krajowej i Bohaterów II Wojny Światowej –R.O. Rataje

26.09.2017 r. 
 

Renowacja zieleni w części użytku ekologicznego „Traszki Ratajskie” przy os. Tysiąclecia

29.09.2017 r.  
 

Zakup i posadzenie 50szt. drzew na osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu w raz z pielęgnacją po posadzeniu do końca 2018 roku 

29.09.2017 r. 
 

„Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ulicy Świątniczki w Poznaniu” w ramach zadania PBO 2016 pn. „Rekreacja pod chmurką”

20.09.2017 r. 
 

„Doposażenie placu dla seniorów przy ul. Dmowskiego” – R.O. Św. Łazarz - wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami, doposażenie placu oraz roboty modernizacyjne na placu

13.09.2017 r. 
 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw na terenie dawnego boiska do piłki siatkowej przy ul. Staszowskiej

 08.09.2017 r.
  Sensoryczna ścieżka edukacyjna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w ramach zadania budżetowego Ogrody społeczne 04.09.2017 r. 
 

Budowa ławeczek przy wybiegach dla psów na osiedlu Rzeczypospolitej

31.08.2017 r. 
 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Jachowicza – Leśnych Skrzatów w Poznaniu

 16.08.2017 r.
 

 Rewitalizacja fragmentów Parku Cytadela – likwidacja parkingu 

10.08.2017 r. 
 

Montaż urządzenia z drążkami i drabinkami na zieleńcu przy ul. Kutnowskiej. - R.O. Warszawskie -Pomet-Maltańskie

12.07.2017 r. 
  Ocena stanu zdrowotnego kasztanowców oraz platana klonolistnego wraz ze sporządzeniem opracowania i wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych w ramach zadania pn.: „program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej” zgodnie z załącznikiem 1  27.06.2017 r. 
 

Doposażenie wybiegu dla psów w parku im. J.Pawła II w ramach zadania p.n. „Utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów na terenie parku im. Jana Pawła II ” - zg. z załącznikiem nr 1

23.06.2017 r.  
 

Doposażenie infrastruktury osiedlowej

09.06.2017 r.  

 

SADZENIE DRZEW W RAMACH REKOMPENSATY ZA WYCIĘTE DRZEWA Z TERENU BUDOWANEGO PARKU PRZY UL. HEWELIUSZA

07.06.217 r. 
 

Modernizacja boiska ze ścianką treningową do tenisa ziemnego na os. Tysiąclecia 

12.05.2017 r. 
 

Wykonanie projektu zagospodarowania i realizacja zadania p.n. „Siłownia przy przystanku MPK” , zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie parku przy osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu - na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego

 10.04.2017 r. 
 

"Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na osiedlu Łokietka za Netto” w ramach zadania pn. „Naramowicki Park na osiedlu Łokietka za Netto

10.04.2017 r. 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomostu na stawie Rozlanym w Poznaniu

30.03.2017 r. 
 

BUDOWA BOISKA DO STREETBALLA PRZY UL. KUTNOWSKIEJ (Miejsce rzutów do kosza o wymiarach 3 x 3 m na zieleńcu przy ul. Kutnowskiej)

 22.03.2017 r.
 

„Projekt toru BMX Racing” w ramach zadania pn. „Projekt i budowa toru BMX Racing” 

07.03.2017 r. 
 

Zakup i montaż 30 słupków zabezpieczających górkę saneczkową w Parku im. Ks. T. Kirschke

28.02.2017 r.  

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenu spacerowo-parkowego przy ulicy Głuszyna w Poznaniu

24.02.2017 r. 
 

Usunięcie 322 drzew (etap 1a i 2) na terenie przy ul. Browarnej/Chociebora (obr/ark 02/30, działka nr 58) oznaczonych numerami w terenie i na mapie, zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie przyrody i decyzją na wycinkę

 14.02.2017 r. 
 

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu Nowakowskiego w Poznaniu zgodnie z Koncepcją zagospodarowania placu Nowakowskiego” w ramach zadania pn. „Rozbudowa placu Nowakowskiego – Zielony Przystanek – plac Nowakowskiego 

07.02.2017 r. 
 

Otwieranie i zamykanie parku Kurpińskiego (4 furtki)

 27.01.2017 r.
 

Wycinka 5szt. topoli kanadyjskich z nieruchomości przy ul. Starołęckiej (działka nr 1, arkusz 24, obręb 11)

 27.01.2017 r.

 


 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom-web.pl