Zamówienie

Termin

składania ofert 

Odtworzenie barierki zamykającej mur oporowy na przedłużeniu ulicy Czartoria w Poznaniu 

27.10.2017 

 

Budowa parku edukacji ekologicznej – kontynuacja zadania z roku 2015 wykonanie nawierzchni utwardzonych ścieżek spacerowych

 

17.10.2017   

Zakup, dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach zadania pn.: Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta – park im. K. Marcinkowskiego

06.10.2017  

 

Wykonanie ukształtowania terenu wraz z wykonaniem układu komunikacyjnego, założenie trawników z nawodnieniem placu Nowakowskiego w Poznaniu

 

03.10.2017 

Wykonanie ukształtowania terenu wraz z wykonaniem układu komunikacyjnego, założenie trawników z nawodnieniem placu Nowakowskiego w Poznaniu 

04.09.2017

 Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ulicy Świątniczki w Poznaniu 

01.09.2017

Wykonanie II etapu robót budowlanych i elementów zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy Żurawińcu oraz doposażenie siłowni przy ul. Jasna Rola 

25.08.2017

Modernizacja dachu budynku usytuowanego przy ul. Strzegomskiej 3 w Poznaniu

25.08.2017

Zaprojektowanie i wykonanie sensorycznej ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Zawsze Razem” na os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu 

22.08.2017

 Budowa urządzeń streetworkout’u i siłowni zewnętrznej w Parku im. Jarogniewa i Izabeli Drwęskich wraz z nawierzchnią bezpieczną i założeniem trawnika 

18.08.2017 

Pielęgnacja drzew na wybranych obiektach 

18.08.2017

Montaż nowych urządzeń oraz odnowienie części istniejących urządzeń placu zabaw oraz naprawa chodnika wraz z pergolą w otoczeniu placu zabaw 

07.08.2017

Wykonanie ukształtowania terenu wraz z wykonaniem układu komunikacyjnego, założenie trawników z nawodnieniem placu Nowakowskiego w Poznaniu

03.08.2017  

Wykonanie II etapu robót budowlanych i elementów zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy Żurawińcu oraz doposażenie siłowni przy ul. Jasna Rola 

03.08.2017 

Budowa wieży widokowej na terenie Glinianek-Szacht wraz z instalacją systemu monitoringu na wieży i systemu radiowego na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz ułożeniem kabla zasilającego

02.08.2017 

Modernizacja dachu budynku usytuowanego przy ul. Strzegomskiej 3 w Poznaniu

02.08.2017

Budowa urządzeń streetworkout’u i siłowni zewnętrznej w Parku im. Jarogniewa i Izabeli Drwęskich wraz z nawierzchnią bezpieczną i założeniem trawnika

28.07.2017

Budowa oświetlenia i montaż słupka elektrycznego w Parku nad Wartą w Poznaniu 

24.07.2017

Doposażenie wybiegu –plac zabaw dla psów w parku Kasprowicza w Poznaniu

21.07.2017

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z układem komunikacyjnym w parku edukacji ekologicznej w Kiekrzu

13.07.2017

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego położonego w parku na os. Przyjaźni w Poznaniu

10.07.2017

Modernizacja dachu budynku usytuowanego przy ul. Strzegomskiej 3 w Poznaniu

07.07.2017

Dostawa i montaż urządzenia z drążkiem i drabinkami na zieleńcu przy ul. Kutnowskiej w Poznaniu

22.06.2017

Budowa oświetlenia i montaż słupka elektrycznego w Parku nad Wartą

12.06.2017

Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Poznaniu  

09.06.2017

Budowa wieży widokowej na terenie Glinianek-Szacht

09.06.2017  

 Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji muszli koncertowej w parku nad Wartą wraz z otoczeniem

09.06.2017 

 Utworzenie terenu spacerowo - parkowego wraz z wydzielonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu – etap I 

02.06.2017  

Modernizacja placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Poznaniu 

 26.05.2017

 Budowa oświetlenia i montaż słupka elektrycznego w Parku nad Wartą 

19.05.2017

 Wykonanie robót budowlanych i elementów zagospodarowania terenu rekreacyjno – sportowego przy Żurawińcu położnego przy ul. Jasna Rola w Poznaniu 

12.05.2017 

 Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz grobów na cmentarzach wojennych położonych na terenie miasta Poznania 

19.04.2017 

Utworzenie terenu spacerowo - parkowego wraz z wydzielonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu – etap I

18.04.2017 

 Zagospodarowanie terenu – park przy ul. Dolna Wilda

10.04.2017 

Budowa rozdzielnicy elektrycznej w Parku im. Jana Pawła II 

04.04.2017 

 Rewaloryzacja schodów, murów i nawierzchni na terenie Góry Przemysła w Poznaniu – etap II 

30.03.2017

Zaprojektowanie i rozbudowa placu zabaw na terenie parku Sołackiego w Poznaniu 

21.03.2017 

Budowa rozdzielnicy elektrycznej w Parku im. Jana Pawła II 

 09.03.2017 

  Rewitalizacja parku Górczyńskiego w Poznaniu 

07.03.2017 

Renowacja wybranych fragmentów Parku Cytadela w Poznaniu – III etap w ramach zadania renowacja zieleni parkowej w śródmieściu

22.02.2017
Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej – V zadań  20.02.2017
Zagospodarowanie terenu przy ulicy Wołodyjowskiego w Poznaniu 13.02.2017
 Naprawa alejek w parku Gustawa Manitiusa w Poznaniu – etap II 07.02.2017 

 

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom-web.pl