Zamówienie

Termin

składania ofert 

Sadzenie drzew parku im. A. Wodziczki w Poznaniu

06.11.2020 r.

Zagospodarowanie zieleni wokół Fortu VII

 27.10.2020 r.

Doposażenie placów zabaw o urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami

23.10.2020 r.

 

Pielęgnacja drzew w ramach zadania „Program ratowania starych cennych drzew” na terenie Parku Cytadela oraz na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu

 

22.09.2020 r.

 

Modernizacja placu zabaw przy ul. Świt/Jutrzenki w Poznaniu

08.09.2020 r.  

 

Rewitalizacja parku na osiedlu Armii Krajowej w Poznaniu – I etap

 

03.09.2020 r. 

Dostawa i montaż koszy do śmieci na wybranych obiektach na terenie miasta Poznania


28.08.2020 r. 

Budowa skweru zieleni przy ul. Lwa w Poznaniu 

20.08.2020 r.

Zagospodarowanie zieleni wokół Fortu VII

31.07.2020 r.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji ogrodu kwiatów letnich, ogrodu daliowego oraz ogrodu bylinowego na terenie Parku Cytadela 

21.07.2020 r.

Budowa wybiegu dla psów przy ul. Jawornickiej w Poznaniu 

 16.07.2020 r. 

Doposażenie placów zabaw w Poznaniu – zadaszenia i urządzenia oraz zacienienie placów zabaw

 09.07.2020 r. 

 Modernizacja skweru przy ul. Kaliskiej w Poznaniu  

03.07.2020 r. 

Wykonanie prac konserwatorskich przy wybranych nagrobkach na Cmentarzu Świętego Wojciecha w Poznaniu

30.04.2020 r.

Wykonanie prac konserwatorskich przy wybranych nagrobkach na Cmentarzu Świętego Wojciecha w Poznaniu 

13.03.2020 r. 

Wykonanie rozbiórki istniejącego i budowa Skyparku – na terenie pomiędzy os. B. Śmiałego a St. Batorego

03.03.2020 r. 

 

Budowa parku na osiedlu Armii Krajowej – I etap (alejki parkowe)

 

14.11.2019 r. 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Parku Szelągowskiego w Poznaniu 

25.10.2019 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu Lasku Katyńskiego w Poznaniu (wycinka drzew, uprawienie terenu oraz posadzenie 116 szt. drzew)

22.10.2019 r. 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania dwóch terenów zieleni w rejonie ulicy Podkomorskiej i w rejonie ulic Husarskiej i Kanclerskiej” w ramach zadania pn. „Modernizacja zieleni parkowej”

15.10.2019 r. 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego Skateparku – na terenie pomiędzy os. B. Śmiałego a St. Batorego w Poznaniu w ramach zadania „przebudowa lub budowa Skateparku – teren pomiędzy os. B. Śmiałego a St. Batorego”

01.10.2019 r.

 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Parku Szelągowskiego w Poznaniu 

13.09.2019 r. 


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania dwóch terenów zieleni w rejonie ulicy Podkomorskiej i w rejonie ulic Husarskiej i Kanclerskiej” w ramach zadania pn. „Modernizacja zieleni parkowej”

30.08.2019 r.


Pielęgnacja drzew na wybranych obiektach

26.08.2019 r. 

 

Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyzwolenia – Park Rataje 

 

13.08.2019 r. 


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Parku Szelągowskiego w Poznaniu


19.07.2019 r.  

 


Budowa oświetlenia alejek parkowych wzdłuż ul. Kruczej i wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyzwolenia – Park Rataje


 

19.07.2019 r. 


Remont wybranych alejek w parku na os. Oświecenia w Poznaniu


06.06.2019 r.


Doposażenie w integracyjne urządzenia zabawowe placów zabaw w parku na os. Przyjaźni oraz przy Zespole Szkół Specjalnych nr 103 przy ul. Rycerskiej w Poznaniu


05.06.3019 r.


Wykonanie urządzenia Archimedes do Parku Nadolnik


30.05.2019 r.


Wykonanie skateparku – na terenie pomiędzy os. B. Śmiałego a St. Batorego

w Poznaniu


30.05.2019 r.


Doposażenie parków i zieleńców w elementy małej architektury na ternie miasta Poznania


22.05.2019 r.

 

Rewitalizacja Parku przy ul Browarnej w Poznaniu

 

14.05.2019 r. 

 


Rewaloryzacja parku im. A. Wodziczki – remont kładek


 

 13.05.2019 r.


Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską w Poznaniu – etap I

13.05.2019 r. 

 


Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Swoboda w Poznaniu – założenie zieleni


 

09.05.2019 r.  


Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz grobów na cmentarzach wojennych położonych na terenie miasta Poznania: groby i cmentarze wojenne na stokach Cytadeli Poznańskiej i groby wojenne na cmentarzach parafialnych 


08.05.2019 r. 

 

Zagospodarowanie zielenią Ogrodu Wodnego w Parku Cytadela w ramach zadania „Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli”

 

19.04.2019 r. 


Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu zieleni i budowy placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic Żeglarskiej i Wolbromskiej w Poznaniu


17.04.2019 r.


Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej w Poznaniu


10.04.2019 r.

 

Rewaloryzacja Parku Głuszyna w Poznaniu – III etap

 

18.03.2019 r.

 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Jachowicza i ul. Swoboda oraz zagospodarowanie placów zabaw będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu

 

04.03.2019 r.  

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej – IV zadania

01.03.2019 r. 

 Rewaloryzacja Parku im. I.J. Drwęskich w Poznaniu 

27.02.2019 r.
  Bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia parkowego na terenie Miasta Poznania 20.12.2018 r.
Dostawa i sadzenie krzewów w ramach zadania budżetowego pn.: Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta – park im. K. Marcinkowskiego 19.11.2018 
Przygotowanie terenu pod zagospodarowanie zielenią(działki nr 19/2 i 19/3, ark. 10, obręb 06 Żegrze) 08.11.2018 
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Poznania – IX części  06.11.2018
Dostawa i sadzenie krzewów  25.10.2018
Sadzenie drzew i krzewów na terenie parku przy osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu 24.10.2018
Rewitalizacja Parku Lasek Dębiec-rozbiórka starej nawierzchni i wykonanie alejki z nawierzchni bitumicznej wraz z zatoczkami na ławki i odremontowanymi elementami małej architektury 18.10.2018
Dostawa i sadzenie krzewów w ramach zadania budżetowego pn.: Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta – park im. K. Marcinkowskiego 15.10.2018
  Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską w Poznaniu – etap I  04.10.2018 
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Poznania – XI części (rejonów)  01.10.2018 
Rewitalizacja Parku Lasek Dębiec-rozbiórka starej nawierzchni i wykonanie alejki z nawierzchni bitumicznej wraz z zatoczkami na ławki i odremontowanymi elementami małej architektury 28.09.2018
Zagospodarowanie terenu przy ul. Jachowicza i ul. Swoboda oraz doposażenie placu zabaw w parku Górczyńskim w Poznaniu 20.09.2018
Budowa parku przy ul. Dolna Wilda wraz z odwodnieniem terenu i dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną zieleni 14.09.2018
Dostawa i montaż ławek, koszy i tablic informacyjnych w Parku Edukacji Ekologicznej 14.09.2018
 Wykonanie modernizacji nawierzchni i wyposażenia boiska przy 
ul. Dmowskiego w Poznaniu
03.09.2018
Zagospodarowanie terenu przy ul. Jachowicza i ul. Swoboda oraz doposażenie placu zabaw w parku Górczyńskim w Poznaniu 31.08.2018
Zagospodarowanie terenu parku Rataje od strony ul. Chyżańskiej 
– „trójkąt A i B” (część nr 1) od strony ul. Zamenhofa – „trójkąt C” (część nr 2) oraz wykonanie dodatkowych nasadzeń w parku Rataje (część nr 3)
 
27.08.2018
Budowa ogrodu wodnego w Parku Cytadela w Poznaniu 24.08.2018 
Pielęgnacja drzew  16.08.2018
 Zagospodarowanie terenu przy ul. Jachowicza i ul. Swoboda oraz doposażenie placu zabaw w parku Górczyńskim w Poznaniu  13.08.2018
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania ul. Kościelnej w Poznaniu 13.08.2018

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji skweru poklasztornego u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej – teren Osady Św. Gotarda

13.08.2018
Budowa ogrodu wodnego w Parku Cytadela w Poznaniu 01.08.2018
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania ul. Kościelnej w Poznaniu  31.07.2018 r.
 Zagospodarowanie terenu przy ul. Świątniczki w Poznaniu w ramach projektu „Rekreacja pod chmurką”  20.07.2018 r.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji skweru poklasztornego u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej – teren Osady Św. Gotarda w ramach zadania pn. Rewaloryzacja skweru po klasztorze dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej – teren Osady Św. Gotarda 20.07.2018 r.
Modernizacja parku im. Ks. T. Kirschke w Poznaniu  06.07.2018 r.
Wykonanie wybiegu dla psów na Naramowicach 20.06.2018 r.
Zagospodarowanie terenu spacerowo – parkowego wraz z wydzielonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu – II etap  08.06.2018 r.

 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i zabezpieczających na placach zabaw przy ul. Wielichowskiej, Garczyńskiego, Warszawskiej, w parku im. Ks. T. Kirschke i w parku Kurpińskiego w Poznaniu

08.06.2018 r.

Konserwacja wybranych nagrobków na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan

19.04.2018 r.

Budowa pomostu na Stawie Rozlanym na Gliniankach w Poznaniu

30.04.2018 r.

Rewaloryzacja Parku Edmunda Strzeleckiego – II etap 

11.05.2018 r.

 Modernizacja dachu budynku usytuowanego przy ul. Strzegomskiej 3 w Poznaniu 

15.05.2018 r.

Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz grobów na cmentarzach wojennych położonych na terenie miasta Poznania: groby i cmentarze wojenne na stokach Cytadeli Poznańskiej i groby wojenne na cmentarzach parafialnych 

18.05.2018 r.

 Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Marcelińskiej w Poznaniu 

30.03.2018 r.

Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu

30.03.2018 r.

Budowa placu zabaw na terenie dawnego boiska do piłki siatkowej przy ul. Staszowskiej w Poznaniu 

23.03.2018 r.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Świątniczki w Poznaniu w ramach projektu „Rekreacja pod chmurką” 

23.03.2018 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodu miododajnego na Cytadeli w Poznaniu 

23.03.2018 r.

Budowa wieży widokowej na terenie Glinianek-Szacht 

21.03.2018

Zagospodarowanie terenu przy ul. Jachowicza – Leśnych Skrzatów w Poznaniu – część nr 1 Zagospodarowanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej – plac zabaw przy ul. Swoboda – część nr 2 

14.03.2018 r.

 Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej – IV zadania 

09.03.2018 r.

Rozbudowa placu zabaw na Placu Nowakowskiego – Zielony Przystanek 

02.03.2018 r.

Rewaloryzacja Parku Edmunda Strzeleckiego

16.02.2018 r.

 Budowa parku Naramowickiego na osiedlu Łokietka za pawilonem Netto w Poznaniu 

12.02.2018 r.

 

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej – V zadań

 

21.12.2017 

Odtworzenie barierki zamykającej mur oporowy na przedłużeniu ulicy Czartoria w Poznaniu 

27.10.2017 

 

Budowa parku edukacji ekologicznej – kontynuacja zadania z roku 2015 wykonanie nawierzchni utwardzonych ścieżek spacerowych

 

17.10.2017   

Zakup, dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach zadania pn.: Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta – park im. K. Marcinkowskiego

06.10.2017  

 

Wykonanie ukształtowania terenu wraz z wykonaniem układu komunikacyjnego, założenie trawników z nawodnieniem placu Nowakowskiego w Poznaniu

 

03.10.2017 

Wykonanie ukształtowania terenu wraz z wykonaniem układu komunikacyjnego, założenie trawników z nawodnieniem placu Nowakowskiego w Poznaniu 

04.09.2017

 Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ulicy Świątniczki w Poznaniu 

01.09.2017

Wykonanie II etapu robót budowlanych i elementów zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy Żurawińcu oraz doposażenie siłowni przy ul. Jasna Rola 

25.08.2017

Modernizacja dachu budynku usytuowanego przy ul. Strzegomskiej 3 w Poznaniu

25.08.2017

Zaprojektowanie i wykonanie sensorycznej ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Zawsze Razem” na os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu 

22.08.2017

 Budowa urządzeń streetworkout’u i siłowni zewnętrznej w Parku im. Jarogniewa i Izabeli Drwęskich wraz z nawierzchnią bezpieczną i założeniem trawnika 

18.08.2017 

Pielęgnacja drzew na wybranych obiektach 

18.08.2017

Montaż nowych urządzeń oraz odnowienie części istniejących urządzeń placu zabaw oraz naprawa chodnika wraz z pergolą w otoczeniu placu zabaw 

07.08.2017

Wykonanie ukształtowania terenu wraz z wykonaniem układu komunikacyjnego, założenie trawników z nawodnieniem placu Nowakowskiego w Poznaniu

03.08.2017  

Wykonanie II etapu robót budowlanych i elementów zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy Żurawińcu oraz doposażenie siłowni przy ul. Jasna Rola 

03.08.2017 

Budowa wieży widokowej na terenie Glinianek-Szacht wraz z instalacją systemu monitoringu na wieży i systemu radiowego na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz ułożeniem kabla zasilającego

02.08.2017 

Modernizacja dachu budynku usytuowanego przy ul. Strzegomskiej 3 w Poznaniu

02.08.2017

Budowa urządzeń streetworkout’u i siłowni zewnętrznej w Parku im. Jarogniewa i Izabeli Drwęskich wraz z nawierzchnią bezpieczną i założeniem trawnika

28.07.2017

Budowa oświetlenia i montaż słupka elektrycznego w Parku nad Wartą w Poznaniu 

24.07.2017

Doposażenie wybiegu –plac zabaw dla psów w parku Kasprowicza w Poznaniu

21.07.2017

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z układem komunikacyjnym w parku edukacji ekologicznej w Kiekrzu

13.07.2017

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego położonego w parku na os. Przyjaźni w Poznaniu

10.07.2017

Modernizacja dachu budynku usytuowanego przy ul. Strzegomskiej 3 w Poznaniu

07.07.2017

Dostawa i montaż urządzenia z drążkiem i drabinkami na zieleńcu przy ul. Kutnowskiej w Poznaniu

22.06.2017

Budowa oświetlenia i montaż słupka elektrycznego w Parku nad Wartą

12.06.2017

Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Poznaniu  

09.06.2017

Budowa wieży widokowej na terenie Glinianek-Szacht

09.06.2017  

 Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji muszli koncertowej w parku nad Wartą wraz z otoczeniem

09.06.2017 

 Utworzenie terenu spacerowo - parkowego wraz z wydzielonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu – etap I 

02.06.2017  

Modernizacja placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Poznaniu 

 26.05.2017

 Budowa oświetlenia i montaż słupka elektrycznego w Parku nad Wartą 

19.05.2017

 Wykonanie robót budowlanych i elementów zagospodarowania terenu rekreacyjno – sportowego przy Żurawińcu położnego przy ul. Jasna Rola w Poznaniu 

12.05.2017 

 Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz grobów na cmentarzach wojennych położonych na terenie miasta Poznania 

19.04.2017 

Utworzenie terenu spacerowo - parkowego wraz z wydzielonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu – etap I

18.04.2017 

 Zagospodarowanie terenu – park przy ul. Dolna Wilda

10.04.2017 

Budowa rozdzielnicy elektrycznej w Parku im. Jana Pawła II 

04.04.2017 

 Rewaloryzacja schodów, murów i nawierzchni na terenie Góry Przemysła w Poznaniu – etap II 

30.03.2017

Zaprojektowanie i rozbudowa placu zabaw na terenie parku Sołackiego w Poznaniu 

21.03.2017 

Budowa rozdzielnicy elektrycznej w Parku im. Jana Pawła II 

 09.03.2017 

  Rewitalizacja parku Górczyńskiego w Poznaniu 

07.03.2017 

Renowacja wybranych fragmentów Parku Cytadela w Poznaniu – III etap w ramach zadania renowacja zieleni parkowej w śródmieściu

22.02.2017
Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej – V zadań  20.02.2017
Zagospodarowanie terenu przy ulicy Wołodyjowskiego w Poznaniu 13.02.2017
 Naprawa alejek w parku Gustawa Manitiusa w Poznaniu – etap II 07.02.2017 

 

 

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl