Przetarg / konkurs
Termin przetargu/konkursu Termin do którego należy wpłacić wadium Termin do którego należy składać oferty w przypadku  przetargu / konkursu pisemnego

 

Konkursu ofert na prowadzenie działalności w formie mobilnych punktów gastronomicznych w wybranych lokalizacjach przestrzeni miejskiej w Poznaniu, w okresie od 30 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 Część jawna konkursu  21 lipca o godz. 11:00 17 lipca 2020 r. do godz. 15:00 Oferty mogą być składane najpóźniej do dnia 17 lipca 2020 r. do godz. 15:00 

Konkurs ofert na na prowadzenie działalności w formie mobilnych punktów gastronomicznych w wybranych lokalizacjach przestrzeni miejskiej w Poznaniu, w okresie od 01 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Otwarcie ofert  27 marca 2020 r. o godz. 11:00 25 marca 2020 r.  do godz. 15:00 Oferty mogą być składane najpóźniej do dnia 25 marca 2020 r. do godziny 15:00 

 "Wydzierżawienie części  nieruchomości  stanowiącej własność Miasta Poznania położonej w Poznaniu przy ul. Chyżańskiej w Parku Rataje o łącznej powierzchni 1388 m2 o oznaczeniach geodezyjnych: obręb Żegrze, ark. 10, dz. 1/24 cz. z przeznaczeniem na:

- wagon Wars, skansen kolejki wąskotorowej o powierzchni 72m2 przeznaczony pod ogródek gastronomiczny,

- teren przyległy w tym pozostała cześć skansenu kolejki (duży parowóz oraz parowóz wąskotorówka) o łącznej powierzchni 1316 m2, na którym dopuszcza się usytuowanie maksymalnie 3 mobilnych punktów gastronomicznych o powierzchni 3 m2 każdego punktu tj. łącznie 9 m2,

przeznaczony dla potrzeb prowadzonej przez Dzierżawcę działalności o charakterze gastronomicznym, na okres  od 10 maja 2019 r. do 31 października 2019 r.”.

10.05.2019 r. godz. 10:00 07.05.2019 r. do godz. 15:00  

Wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania położonej w Poznaniu w parku im Tadeusza Mazowieckiego o oznaczeniu geodezyjnym: obręb Poznań, ark. 33, dz. 5/15 cz., KW: PO1P/00124370/3 o powierzchni 4000 m2 z przeznaczeniem na organizację cyklicznych eventów o charakterze targowym (manufaktura produktów spożywczych oraz sprzedaż wyrobów rzemieślniczych) wraz z działaniami aktywizującymi mieszkańców, w każdą niedzielę w okresie od 03.06.2018 r. do 30.09.

01.06.2018 r. godz. 10:00
 29.05.2018 r.   29.05.2018 r. 

Wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania położonej w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego oraz ul. A. Fredry o oznaczeniach geodezyjnych: obręb Poznań, ark. 23 dz. 26/1 cz. z przeznaczeniem na: - ogródek gastronomiczny o powierzchni 155 m2, przeznaczony dla potrzeb prowadzonej przez Dzierżawcę działalności o charakterze gastronomicznym, na okres do 3 lat

 23.05.2017 r.  19.05.2017 r.  

Wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania położonej w parku Jana Pawła II w Poznaniu o oznaczeniach geodezyjnych: obręb Wilda, ark. 09, dz. 17/23 cz. o powierzchni 3000 m2 z przeznaczeniem na organizację cyklicznych eventów o charakterze targowym (manufaktura produktów spożywczych) wraz z działaniami aktywizującymi mieszkańców, w każdą niedzielę w okresie od 14.05.2017 r. do 01.10.2017 r.

05.05.2017 r. godz. 10:00   03.05.2017 r.   05.05.2017 r. godz. 09:45

Wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania położonej w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego oraz ul. A. Fredry o oznaczeniach geodezyjnych: obręb Poznań, ark. 23 dz. 26/1 cz. z przeznaczeniem na: - sezonowy ogródek gastronomiczny przeznaczony dla potrzeb prowadzonej przez Dzierżawcę działalności o powierzchni 93,36 m2, - teren przyległy o powierzchni 15,19 m2 w okresie od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.

28.06.2016 r.  24.06.2016 r.   

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetargi ustne nieograniczone na „Dzierżawę siedmiu miejsc handlowych przeznaczonych na stragany handlowe położone na nieruchomości przy ul. Racjonalizatorów / 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu stanowiącej własność Miasta Poznania na okres 3 lat”

 23.01.2015 r.  21.01.2015 r.  
Wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Żeromskiego 39 ( ozn. geodezyjne: obręb Golęcin, ark. 24 i 36, dz.3/3 cz., 27/1 cz., 28/1 cz., 29/2 cz., 30/2 cz.) o łącznej powierzchni 6087,00 m2, stanowiącej własność Miasta Poznania z przeznaczeniem na prowadzenie usług o charakterze ogrodniczym – (okres 10 lat)
                                                                                                        
 03.09.2013 r. 30.08.2013 r.  

Przetarg na „Wydzierżawienie części nieruchomości położonej w parku Jana Pawła II w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda (ozn. geodezyjne: obręb Wilda, ark. 09, dz.17/23 cz.) w skład której wchodzi pawilon usługowy wraz z terenem przyległym o łącznej powierzchni 322,60 m2 stanowiącej własność Miasta Poznania z przeznaczeniem na cel usług gastronomicznych – (okres 15 lat)”.

 08.11.2013 r. 06.11.2013 r.  
       
       

 

 

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl