Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, uczestnicząc w realizowaniu wizji i misji Miasta Poznania - TWORZENIE ATRAKCYJNEJ METROPOLII DZIĘKI BUDOWANIU PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH, ZAPEWNIAJĄCEJ POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA ORAZ ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI MIASTA - zapewnia mieszkańcom miasta profesjonalną obsługę w przyjaznej instytucji oraz ciągły rozwój prowadzący do doskonalenia jakości świadczonych usług we wszelkich przedsięwzięciach związanych z konserwacją, utrzymaniem i budową terenów zieleni miejskiej Miasta Poznania.
Zarząd Zieleni Miejskiej w zakresie wykonywania zadań administracji publicznej Miasta Poznania spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009

 


Certyfikat [150x215] 
28021401.jpg [150x213]   28021402.jpg [150x212]
   Polityka Systemu Zarządzania [150x217]  

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl