Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zarządu Zieleni Miejskiej


ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) 

Usługa uruchomiona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651). 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zarządu Zieleni Miejskiej: 


kancelaria@zzmpoznan.pl


ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom-jst.pl