1. W przypadku gdy Wnioskodawca składać będzie wniosek na cel imprezy eventowe, imprezy widowiskowe, imprezy biegowe itp. prosimy o szczegółowe uzupełnienie pisma - szczegółowy opis przedsięwzięcia (co będzie znajdowało się na dzierżawionym terenie, czego będzie dotyczyła impreza, jaka szacowana ilość osób będzie znajdowała się podczas imprezy, w jakich godzinach będzie odbywała się impreza, jaka powierzchnia będzie zajęta podczas imprezy).
 
      2. Do wniosku należy załączyć:
       - umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
       - mapę z zaznaczonym miejscem dzierżawy,
     
 

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl