NIP

209-00-01-440

Godziny urzędowania

od 7:00 do 15:00

Rachunek bankowy na kaucje i wadia

PKO BP
56 1020 4027 0000 1702 1262 7412

Rachunek bankowy na czynsz dzierżawny

PKO BP
84 1020 4027 0000 1102 1262 7396

Regon

006210537

Nazwa i NIP dla Kontrahentów

Miasto Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej
NIP: 209-00-01-440

Pion ekonomiczny i sprawozdawczości budżetowej

+48 (61) 860 - 85 - 28

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zarządu Zieleni Miejskiej

ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza)

ZZMPoznan/SkrytkaESP

Usługa uruchomiona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651 ).
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zarządu Zieleni Miejskiej:
kancelaria@zzmpoznan.pl

Stanowiska

 • Oddział Nadzoru

  Tel. +48 (61) 860 - 85 - 26

 • Inspektor Nadzoru

  Centrum Starego Miasta, Nowe Miasto, Piątkowo

  Tel. +48 (61) 860 - 85 - 19

 • Inspektor Nadzoru

  Wilda, Grunwald, Wiongrady

  Tel. +48 (61) 860 - 85 - 25

 • Inspektor Nadzoru

  Cytadela, Jeżyce

  Tel. +48 (61) 860 - 85 - 23

 • Inspektorzy nadzoru budowlanego

  Tel. +48 (61) 860 - 85 - 14

 • Pion uzgodnień i projektowania

  Tel. +48 (61) 860 - 85 - 27

 • Pion terenowo prawny

  Powierzenia, trwały zarząd

  Tel. +48 (61) 860 - 85 -21

 • Pion terenowo prawny

  Najem, dzierżawy, użyczenia

  Tel. +48 (61) 860 - 85 - 29

 • Pion zamówień publicznych

  Tel. +48 (61) 860 - 85 - 22

  E-mail: zzmzp@zzmpoznan.pl

 • Pion finansowo - księgowy

  Tel. +48 (61) 860 - 85 - 28

  E-mail: ksiegowosc@zzmpoznan.pl

 • Pion administracyjny

  Tel. +48 (61) 860 - 85 - 13

  E-mail: administracja@zzmpoznan.pl

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl