Na niezagospodarowanej działce przy ul. Wołodyjowskiego powstał teren zieleni urządzonej.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na niezagospodarowanej działce przy ul. Wołodyjowskiego z inicjatywy mieszkańców powstał urządzony teren zieleni o powierzchni ok. 0,3 ha. Obszar zieleńca alejką główną podzielony został na dwie zasadnicze części. Na jednej z nich wybudowano siłownię zewnętrzną, która otoczona jest krzewami róż i tawuł, na drugiej założono łąkę kwietną. Na terenie siłowni zamontowano sprzęt do ćwiczeń, który przeniesiono z pobliskiej szkoły. Wzdłuż alejek – głównej i bocznej oplatającej łąkę kwietną ustawiono ławki i kosze na śmieci oraz 3 tablice edukacyjne, Wieczorami gdy zapadnie zmrok  teren zieleńca  oświetlą 4 lampy solarne. 

dsc09215.jpg 

Opublikowano: 21 lipca 2017 12:24

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 909

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom-jst.pl