Zarząd Zieleni Miejskiej przystępuje do przebudowy Placu Kazimierza Nowakowskiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Plac Kazimierza Nowakowskiego położony w Poznaniu pomiędzy ul. Biała, Niecała, Grunwaldzka, Przybyszewskiego, nie był remontowany od szeregu lat. Główny element  przestrzenny - centralny plac, wysypany żwirem nie stanowił zachęty do dłuższego pobytu w tym miejscu i wykorzystywany był głównie jako ciąg komunikacyjny łączący skosem ul. Przybyszewskiego z Grunwaldzką. Jedynie północna część placu K. Nowakowskiego, w którym znajduje się pergola plac zabaw i siłownia cieszyła się większym zainteresowaniem. W celu polepszenia jakości przestrzeni publicznej i lepszego wykorzystania terenu dla potrzeb lokalnej społeczności w zakresie relaksu, wypoczynku, zabawy i jako miejsca spotkań Zarząd Zieleni Miejskiej przystąpił do przebudowy parku. Aktualnie realizowany projekt przebudowy parku zakłada utworzenie głównego wejścia na tren placu od zbiegu ul. Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego, przy którym ustawione będą ławki, stojaki na rowery, planowane jest ustawienie toalety. Ponadto na teren placu będzie można wejść od ul. Białej i ul. Niecałej. Ciągi komunikacyjne wykonane będą z nawierzchni mineralnej typu Hanse Grand i doprowadzą  m.in. do placu centralnego na którym zaplanowano miejsca do gier w szachy, karty itp., i muldę trawiastą z soliterem w postaci niskiego drzewa, którą można będzie wykorzystać na wiele sposobów. Modernizacja placu zabaw pod hasłem ZABUNKROWANI (dla podkreślenie miejsca starego schronu) doposażenie w nowe urządzenia zabawowe i edukacyjne, zastosowanie muld zwiększy jego atrakcyjność. Obecnie istniejącą siłownię zaplanowano przenieś w miejsce położone bliżej ul. Niecałej i postanowiono wyposażyć w dodatkowe urządzenia.

Aktualnie plac K. Nowakowskiego, z powodu trwającej budowy jest zagrodzony i niedostępny, jej zakończenie planowane jest na koniec lipca. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Opublikowano: 29 marca 2018 11:08

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 738

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom-jst.pl