Trwa rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

 (link otworzy duże zdjęcie)

Skwer Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata nazywany dawniej Błonia Wildeckie położony przy zbiegu ulic Dolna Wilda – Królowej Jadwigi, jest częścią składową spójnego ciągu zieleni tzw. ringu J. Stübbena , który łukiem od strony zachodniej i południowej otacza centrum Starego Miasta. Powstał on wg. koncepcji opracowanej w 1903 r. przez wybitnego niemieckiego urbanistę J. Stübbena w miejscu zniwelowanych wałów i fos dawnych fortyfikacji pruskich. Skwer Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w kształcie zbliżony do prostokątnego placu  z prawie centralnie  położonym rozległym gazonem powstał w rejonie dawnej fortecznej Bramy Wildeckiej.

Rewaloryzacja  zieleni w ringu J. Stübbena zapoczątkowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej na początku XXI wieku i corocznie kontynuowana doprowadziła do odbudowy większości układów przestrzennych i roślinnych oraz podniosła walory ozdobne i użytkowo – rekreacyjne na tym terenie. Do zrewaloryzowania oprócz aktualnie remontowanego Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata pozostały jeszcze: część parku H. Wieniawskiego i park J i I. Drwęskich.

Aktualnie trwająca rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata zachowa historyczne założenia kompozycyjne skweru z jego głównym elementem – podłużnym gazonem. W wyniku przebudowy wymieniona zostanie nawierzchnia, obecnie istniejąca żwirowa zostanie zastąpiona na kostkę granitową i mineralną typu Hanse Grand. Projekt rewaloryzacji szaty roślinnej przewiduje posadzenie: ok. 3 tys. krzewów pochodzących z przesadzenia i ok.6,6 tys. nowych  krzewów na powierzchni 4700 m2, rekultywację 1 175 m2 trawnika, założenie trawnika dywanowego na powierzchni 2685 m2, założenie łąki kwietnej na pow. 655 m2. Elementy małej architektury stare ławki i kosze na śmieci zastąpione zostaną nowymi, rzeźba „Kobieta z kwiatami” została już odrestaurowana w pracowni konserwatorskiej i ustawiona na skwerze.

Opublikowano: 12 kwietnia 2018 13:48

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 630

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom-jst.pl