W dniach od 9-10 czerwca br. w Poznaniu odbędzie się WEEKEND OTWARTYCH OGRODÓW.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniach od 9-10 czerwca br. w Poznaniu odbędzie się Weekend Otwartych Ogrodów, w czasie którego właściciele prywatnych ogrodów udostępniają je zwiedzającym. Zarząd Zieleni Miejskiej rekomenduje na tę imprezę następujące kameralne miejskie wnętrza parkowe, są one otwarte przez cały rok.

 

  1. Ogród Zamkowy im. Ofiar Katynia i Sybiru znajdujący się przy  al. Niepodległości – ul. A. Fredry naprzeciw parku im. A. Mickiewicza za północną elewacją Centrum Kultury Zamek, został założony przy neoromańskim zamku cesarza Wilhelma II. Pierwotnie miał charakter prywatnego ogrodu rezydencjalnego otoczonego pełnym ogrodzeniem wzdłuż ul. Fredry i ażurowym od strony al. Niepodległości. Przeprowadzona w latach 2001-2004 r. rewaloryzacja uwzględniła dwa etapy rozwojowe w kształtowaniu ogrodu i przywróciła dawne powiązania kompozycyjne z Ogrodem Różanym, który od Ogrodu Zamkowego odgrodzony jest skarpą porośniętą naturalistyczną roślinnością w formie żywopłotu iglastego. Z tarasu zamku roztacza się widok na ogród Zamkowy, zbudowany na planie podkowy, którą od zamku zamyka gazonowy parter rozbudowany poprzecznie wypełniony żywopłotowym wzorem ze strzyżonego bukszpanu. Przy ścianie zamku po obu stronach arkadowego podcienia znajdują się dwie skupiny różaneczników i grupa wąskostożkowych żywotników zachodnich. Regularny układ centralny podkreślony aleją lipową z umieszczonym pośrodku pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru na obrzeżach jest zadrzewiony a od stronu ul. Fredry zamknięty kobiercem z cisów. Na terenie ogrodu rosną okazałe drzewa: cis, dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, lipy krymskie, wiązy oraz miłorząb, który w sposób symboliczny upamiętnia ofiary zamachu terrorystycznego przeprowadzonego na terenie Stanów Zjednoczonych dnia 11.09.2001 r. Przy alejce głównej wśród ławek parkowych znajduje się pomnik w formie ławki z siedzącą postacią jednego z założycieli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – prof. Józefa Kostrzewskiego. Stylowy  reprezentacyjny charakter ogrodu podkreśla odtworzony parkan z kutej kraty osadzony na filarach z piaskowca.
  2. Ogród Różany kompozycyjnie powiązany jest z Ogrodem Zamkowym im. Ofiar Katynia i Sybiru Stanowi on odrębne niżej położone kameralne wnętrze ukształtowane w formie salonu ogrodowego, którego wnętrze zdobi fontanna lwów. Przy podstawie skarpy oddzielającej Ogród Różany od Ogrodu Zamkowego znajduje się kwatera różana w obwódce ze strzyżonego bukszpanu rozdzielona rytmicznie powtarzającym się kuliście strzyżonym cisem. Na placu Ogrodu Różanego ustawiona jest  kompozycja składająca się z 5 rzeźb plenerowych Magdaleny Abakanowicz.
  3. Rosarium w parku Cytadela to kolejne urokliwe miejsce w Poznaniu które zachwyca masą kwiatów i cudownym zapachem. Na amfiteatralnie położonych tarasach, łagodnie opadających w dół ku centralnie położonemu basenowi wodnemu ciągle coś kwitnie. Zróżnicowanie odmian róż powoduje, że gdy jedne kwitną inne w pąkach czekają aby zastąpić przekwitłe. Na koronie opadającego w dół terenu na planie koła rosną wiśnie ozdobne odmiany „Kanzan”. Spacer aleją kwitnących wiśni, błękit nieba, purpura kwiatów to przeżycie, które pozostaje w pamięci i śni się co jakiś czas.
  4. Park Karola Kurpińskiego, znajdujący  się przy ul. Serafitek – św. Rocha, zaprojektowany został w klimacie ogrodu miejskiego. Powstał on przed wojną w 1938 roku. Władysław Czarnecki, ówczesny kierownik Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu planował utworzenie na prawobrzeżnej skarpie Warty 16 ha ogrodu, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy śródmieścia jak i mało zaludnionego wówczas przedmieścia. Ostatecznie wg projektu Władysława Marcińca, stojącego na czele Dyrekcji Ogrodów Miejskich, powstał niespełna 2 ha (obecnie 1 ha) ogród miejski w stylu modernistycznym. Plan ogrodu w sposób harmonijny łączy część krajobrazową składającą się z rozległej polany widokowej z okazałym starodrzewem i płynnej alei obwodowej z częścią składającą się z regularnych krótkich odcinków alejek szpalerów, formowanych żywopłotów, geometrycznego ogrodu bylinowego i platformy widokowej. Obydwie te części zespala poprowadzona w osi widokowej główna aleja obsadzona podwójnym szpalerem lip krymskich. Charakterystyczny podział ogrodu miejskiego podkreślony jest przez szatę roślinną. W drzewostanie przeważają: klony zwyczajne, brzozy brodawkowe, wierzby białe, lipy krymskie, wiązy, dęby szypułkowe, platany klonolistne, żywotniki, kasztanowce białe i robinie. Charakter ogrodu nadają liczne rabaty bylinowe, opięte pnączami trejaże znajdujące się w cienistej regularnej części przylegającej do ul. Serafitek.  Nawiązując do pierwotnych założeń kompozycyjnych park poddany został rewaloryzacji w latach 2003 – 2005.
  5. Skwer Jana Suwarta położony na terenie śródmieścia na lewym brzegu Warty tuż przy moście św. Rocha niemal naprzeciw parku K. Kurpińskiego jest miejscem z  ciekawą aranżacją zieleni nawiązującą do sztuki ogrodów Dalekiego Wschodu. Na niewielkiej działce o powierzchni ok. 0,35 ha w sposób symboliczny przedstawiono cztery żywioły: ziemię, powietrze, wodę, ogień, które w zależności od pory roku występują w różnym nasileniu. Głazy, kamienisty brzeg symbolicznej rzeki oraz gleba oznaczają ziemię. Wijąca się rabata przecinająca w bramach szpalery buków, szaroniebieski kolor traw oraz rośliny cebulowe o niebieskich kwiatach sugerują wodę. Trawy poruszane wiatrem symbolizują powietrze a czerwone liście buków które przebarwiają się jesienią przypominają ogień. Szpalery buków są o zmroku iluminowane światłem. Skwer został założony od podstaw w 2010 r
  6. Park Chopina położony przy ul. Podgórnej to dawny jezuicki ogród poklasztorny ze starym drzewostanem, który został założony w XVII w. Jest dobrem kultury wpisanym do rejestru zabytków. Jego dużym walorem jest położenie w otoczeniu pięknie odrestaurowanych  zabytkowych budynków – od północy przylega do barokowego kościoła farnego oraz dawnego Kolegium Jezuickiego ob. Urząd Miasta Poznania, z bramy wejściowej roztacza się widok na barokowe wieże kościoła Bernardynów pw. św. Franciszka Serafickieg.  Pierwotnie do 1775 r. gdy ogród należał do jezuitów pełnił funkcję ogrodu botanicznego potem pełnił tę samą funkcję dla gimnazjum św. Marii Magdaleny a następnie gdy objął go w posiadanie Antonii Henryk Radziwiłł Namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego został przekształcony w park o stylu angielskim w manierze romantycznej. Na mniejszej części przylegającej do rezydencji  Namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego powstał  szpalerowy ogród francuski. Po rewaloryzacji którą przeprowadzono na początku XXI w. parkowi przywrócono  świetność i styl. W części ogrodu francuskiego na szczególną uwagę zasługuje marmurowe  popiersie  Fryderyka Chopina dłuta Marcina Rożka stojące w osi ogrodu i piękna ornamentowa rabata kwiatowa. Na terenie parku rośnie wiele cennych drzew – lipa drobnolistna, platan klonolistny, klon pospolity, klon jawor, dąb szypułkowy w odmianie kolumnowej, kasztanowiec biały, 16 okazów posiada cechy pomników przyrody
  7. Plac Marii Skłodowskiej-Curie położony jest w sercu Wildy w sąsiedztwie targowiska miejskiego i historycznych budynków (dawnej Królewskiej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn ob. Rektorat Politechniki Poznańskiej oraz dawnego budynku szkoły gminnej wsi Wilda i łaźni miejskie). Powstał na początku XX w. i od lat jest salonem ogrodowym dla mieszkańców Wildy, którzy lubią tu spędzać wolny czas. Atrakcją placu jest neogotycka fontanna wykonana z czerwonego piaskowca pochodząca z początku XX w.  znajdująca się na małym placyku w otoczeniu starych drzew głównie lip, bożodrzewów, buków, klonów. W północnej części placu znajduje się trawiasta polana otoczona ławkami z klombem obwiedzionym bukszpanem.

Opublikowano: 08 czerwca 2018 12:18

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 635

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom-jst.pl