PSZCZOŁY W PARKU CYTADELA, OGRÓD MIODODAJNY

 (link otworzy duże zdjęcie)

Park Cytadela liczący ok. 90 ha powierzchni jest największym kompleksem zieleni znajdującym się na terenie śródmieścia, stwarzającym dogodne warunki życia dla wielu gatunków owadów. Jednym z nich jest pszczoła, która powszechnie mylnie utożsamiana jest jedynie z pszczołą miododajną. Badania naukowe przeprowadzone w 2009 r. na terenie parku Cytadela stwierdziły obecność 93 gatunków pszczół, wśród których rozpoznano 8 gatunków objętych ochroną prawną i gatunki rzadko spotykane na terenie Polski. Całkowite uzależnienie pszczół od pokarmu kwiatowego i ich ogromna rola w zapylaniu roślin sprawia, że pszczoły potrzebują bioróżnorodności, kwitnących roślin, łąk, drzew, krzewów oraz ogrodów kwiatowych. Rozległy, zróżnicowany terytorialnie park Cytadela, wraz z  florystycznym bogactwem  gatunkowym równomiernie rozmieszczonym, zbliżony do krajobrazu naturalnego zapewnia pszczołom odpowiednie źródło pożywienia i dogodne miejsca do gniazdowania. Ponadto dodatkowym cennym walorem parku Cytadela pozwalającym utrzymać w naszym mieście bogactwa gatunkowego pszczół jest jego usytuowanie w centrum miasta na obszarze silnie zurbanizowanym na którym znajdują się jedynie niewielkie rozproszone skwery.

 

W najbliższych latach różnorodność florystyczna parku Cytadela zostanie wzbogacona o kolejny ogród kwiatowy. Obok istniejącego już rosarium oraz ogrodów: kwiatów letnich, daliowych i budowanego kwiatów wodnych powstanie ogród miododajny. Zostanie on utworzony na terenie dawnego od lat nie użytkowanego amfiteatru. W roku bieżącym przygotowywana jest dokumentacja projektowa na podstawie, której  w latach następnych, sukcesywnie tak jak pozwolą na to środki finansowe  będzie prowadzona budowa.

Opublikowano: 20 sierpnia 2018 09:11

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 538

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom-jst.pl