Skwer Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Park A. Wodziczki, plac Kazimierza Nowakowskiego

Zdjęcie Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata (link otworzy duże zdjęcie)

Żyjemy w rozrastających się miastach w ścianach z betonu i szkła. Ogarnięci szałem cyfrowego stylu życia oddalamy się coraz bardziej od kontaktu z naturą. W ostatnich latach w wyniku narastających negatywnych skutków postępującej urbanizacji powoli zaczynamy zdawać sobie sprawę z roli i znaczenia obszarów zieleni i potrzebie życia w większej harmonii z przyrodą. Podejmowane są próby poszukiwania nowych sposobów zagospodarowania przestrzeni miejskiej zielenią, która zbliżona będzie do warunków panujących w środowisku naturalnych. W Poznaniu przykładem takich działań jest łąka kwietna utworzona na skwerze Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata położonym w centrum naszego miasta, który po rewitalizacji został oddany do użytku w czerwcu br.

 
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom XXI wieku i wzrastającej potrzebie przebywania w otoczeniu zielni ciągle pracujemy nad poprawą jakości miejskich terenów zieleni i dostosowywaniem ich do potrzeb mieszkańców miasta również tych najmniejszych w taki sposób aby były dla nich atrakcyjne. W lipcu br. po rewitalizacji parku A. Wodziczki stary nieciekawy zdekapitalizowany plac zabaw został zastąpiony przez nowy wyposażony w nowoczesne innowacyjne urządzenia zabawowe dostosowane do różnych grup wiekowych i różnej sprawności. Plac zabaw dla dzieci w parku A. Wodziczki obok placu zabaw w parku Stare Koryto Warty i placu zabaw na terenie Cytadeli, są największymi terenami zabaw dla dzieci  jakie w ostatnich latach powstały w przestrzeni parkowej.  Dzieci kochają zabawę i na pewno nie będą się tam nudzić. 

 

Kolejnym przykładem działań ostatnio zrealizowanych mających na celu polepszenie jakości przestrzeni publicznej jest rewaloryzacja placu Kazimierza Nowakowskiego.  Zakres prac, które wykonane zostały w ramach przeprowadzonej rewaloryzacji  opisane został  na naszej stronie internetowej w marcu br., tj. w okresie gdy wchodziliśmy z budową w teren i zagradzaliśmy obszar objęty jej działaniem.   Aktualnie na  placu Nowakowskiego kończone są ostatnie prace i po uzyskaniu stosownych zgód i pozwolenia na użytkowanie teren placu zostanie udostępniony mieszkańcom.

Mieszkańców i gości naszego miasta zapraszamy na spacer i relaks do miejskiej przestrzeni zagospodarowanej zielenią, zdaniem specjalistów nawet krótki okres spędzony z naturą może poprawić nasze samopoczucie.

Opublikowano: 30 sierpnia 2018 12:08

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 771

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom-jst.pl