PARK PRZY UL. HEWELIUSZA, WIEŻA WIDOKOWA I POMOST NA STAWIE ROZLANYM UZNANE ZOSTAŁY ZA NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANE PRZESTRZENIE PUBLICZNE W WIELKOPOLSCE W 2018 R.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Ogłoszone zostały wyniki VIII edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu organizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną w Wielkopolsce. Jury konkursowe przyznało nagrodę Miastu Poznań za kompleksowe kształtowanie zielonych przestrzeni publicznych na terenie miasta na przykładzie naszych realizacji – Park przy ul. Heweliusza oraz Wieża widokowa i pomost na Stawie Rozlanym. Sąd konkursowy docenił starania Miasta Poznań w celu stworzenia ogólnodostępnych miejsc wypoczynku i rekreacji, atrakcyjnych dla różnych grup wiekowych mieszkańców, m.in. poprzez zagospodarowanie zdegradowanych lub niezagospodarowanych obszarów miasta przy zachowaniu ich walorów przyrodniczych. Ponadto Sąd konkursowy zwrócił uwagę na edukacyjny charakter obu realizacji i ich ponadlokalne walory integracyjne.

Projektantom i wykonawcom nagrodzonych inwestycji: Pracowni Architektury Krajobrazu „TRZY MAŁE DRZEWKA” – projekt parku,  firmie GARTE sp. z o.o. – budowa parku, TOYA DESIGN - projekt wieży widokowej, MOSTY POZNAŃ – budowa wieży, Pracowni Projektowej KERRIA – projekt pomostu, MOSTY POZNAŃ – budowa pomostu, jak również wszystkim osobom zaangażowanym w procesie realizacji gratulujemy udanych obiektów i życzymy dalszych sukcesów.

Opublikowano: 19 lutego 2019 11:11

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 876

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl