PARK LASEK DĘBIEC ZOSTAŁ ZREWITALIZOWANY

 (link otworzy duże zdjęcie)

Park Lasek Dębiec otaczający fort IXa, który wpisany jest do obszarów Natura 2000, od niepamiętnych lat jest wykorzystywany przez mieszkańców Dębca jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Zadrzewiony teren zieleni oparty na założeniu pofortecznym oddzielony od osiedli mieszkaniowych jedynie drogą jezdną – ul. 28 Czerwca 1956 stanowi świetny teren spacerowy dla mieszkańców. Oddane do użytku w ostatnich latach trzy nowe  budynki mieszkalne położone w bezpośrednim sąsiedztwie Lasku Dębiec bardzo zyskały na atrakcyjności a znaczenie Lasku Dębiec jako terenu rekreacyjno-wypoczynkowego jeszcze wzrosło. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zapewnienia bezpiecznych spacerów w zrewitalizowanej przestrzeni Zarząd Zieleni Miejskiej w 2018 r. przystąpił do remontu parku zlecając najpierw dokumentację projektową a w 2019 wkroczył w teren z pracami budowlanymi, które już zostały zakończone. W parku Lasek Dębiec wymieniono zniszczoną popękaną i nierówną nawierzchnię alejek zastępując ją nową bitumiczną oraz mineralną, dodatkowo w południowo-zachodniej części parku w miejscu wydeptanej ścieżka  wybudowano  nowy ciąg pieszy. W ramach remontu zlikwidowano wszystkie ławki bez oparcia zastępując je nowymi z oparciem dostosowane stylem do istniejących, które oczyszczono i pomalowano, ujednolicono kosze do śmieci. Teren parku od strony szkoły, w rejonie którym parkują samochody  zabezpieczono słupkami betonowymi, które uniemożliwią wjazd

Opublikowano: 21 listopada 2019 14:56

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 294

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl