Dobiega końca pierwszy etap prac budowlanych realizujących projekt zagospodarowania skweru abpa. Edwarda Likowskiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Trawiasty teren o powierzchni 1,4 ha położony w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II – Kaliska, który w roku bieżącym uchwałą Rady Miasta Poznania nazwany został skwerem abpa. Edwarda Likowskiego już wkrótce zmieni wizerunek. W 2017 roku nieciekawy w przeważającej większości trawiasty teren położony na planie trójkąta, o niesprecyzowanej funkcji i wykorzystywany w niewielkim stopniu postanowiono przekształcić w atrakcyjny teren zieleni urządzonej pełniący funkcję rekreacyjną. Do aranżacji ww. terenu Zarząd Zieleni Miejskiej przystąpił w 2018 roku zlecając dokumentację projektowo-kosztorysową. Projektanci, w celu poprawy komfortu przebywania,  teren skweru od strony ul. Jana Pawła II oddzielili zielenią izolacyjną. Na obszarze skweru zaprojektowali alejki z nawierzchni mineralnej, których przebieg i atrakcyjność podkreślona została przez trawy ozdobne i rośliny okrywowe. W rejonie wejścia głównego, od strony ulicy Jana Pawła II zaplanowano teren rekreacyjny z tarasem drewnianym i miejscami do siedzenia. Skwer postanowiono wyposażyć w ławki, kosze na śmieci, leżaki wypoczynkowe i zamgławiacz. Do realizacji projektu Zarząd Zieleni Miejskiej przystąpił w 2018 roku i kontynuował go następnie w 2019 roku. Aktualnie dobiega końca I etap prac budowlanych w ramach, których wybudowano alejki, zamontowano ławki i kosze na śmieci, założono automatyczny system nawadniania, posadzono: 6780 szt. roślin okrywowych, 228 drzew liściastych, 306 szt. różaneczników, 1300 szt. traw ozdobnych, 16875 szt. kwiatów cebulowych, założono 1 ha trawnika. Koszt realizacji wyniósł 1,1 mln. zł., znaczącą część stanowiły środki finansowe Rady Osiedla Rataje, które przyznane zostały na tę realizację. W roku przyszłym zaplanowano budowę tarasu drewnianego i montaż leżaków wypoczynkowych oraz zamgławiacza.

Opublikowano: 16 grudnia 2019 10:58

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 390

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl