Zarząd Zieleni Miejskiej przystąpił do budowy zieleńca w rejonie ul. Podkomorskiej zlecając w roku bieżącym projekt

 (link otworzy duże zdjęcie)

W ramach zdania - Modernizacja zieleni parkowej, Zarząd Zieleni Miejskiej przystąpił do budowy zieleńca w rejonie ul. Podkomorskiej zlecając w roku bieżącym projekt, który został już wykonany i uzyskał pozwolenie na budowę. Projekt zagospodarowania terenu zakłada wybudowanie alejek o nawierzchni mineralnej, wykonanie placu zabaw o nawierzchni piaskowej z urządzeniami zabawowymi i placu rekreacji czynnej z urządzeniami street Workout o nawierzchni elastycznej poliuretanowe oraz instalacji oświetleniowej, montaż małej architektury w postaci ławek, koszy, posadzenie roślin i założenie trawników.

Realizacja projektu nastąpi w latach następnych po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych. W tym celu Stowarzyszenie Mieszkańców Abisynia zgłosiło projekt do tegorocznej edycji  Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Opublikowano: 18 sierpnia 2020 12:56

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 108

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl