Zarząd Zielni Miejskiej przystępuje do budowy zieleńca przy ul. Lwa w Poznaniu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zagospodarowywany teren znajduje się w granicach Osiedla Chartowo, położonego na terenie dzielnicy Nowe Miasto. Przyszły zieleniec jest obecnie terenem zieleni nieurządzonej. Na terenie objętym inwestycją brak jest elementów małej architektury. Ruch pieszy odbywa się na trasach istniejących przedeptów. Na terenie zieleńca znajdują się liczne egzemplarze drzew i krzewów. Pozostałe przestrzenie porasta trawa. Obiekt ten z założenia stanowić ma teren spokojnej rekreacji dla mieszkańców okolicznego terenu. Główne zadania obejmują: - wykonanie pomiarów terenu, - zabezpieczenie drzew, - budowę układu alejek o nawierzchni mineralnej, - montaż elementów małej architektury w postaci pergoli, ławek, koszy oraz tablicy , - wykonanie nasadzeń roślinnych i założenie trawników, - wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Realizacja zadania zakończy się pod koniec 2020 roku.

Szczegółowe informacje o przetargu

Opublikowano: 04 września 2020 10:30

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 158

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl