Zasady zachowania się w parkach – REGULAMINY PARKOWE

 (link otworzy duże zdjęcie)

Parki i zieleńce są dla mieszkańców miasta między innymi miejscem spędzania wolnego czasu, źródłem życia i fabryką tlenu. W ostatnich latach wraz ze wzrostem zagęszczania zabudowy w mieście wzrasta zapotrzebowanie na urządzone tereny zieleni. Gdy dzień staje się dłuższy i wzrasta temperatura powietrza spędzamy wiele wolnego czasu na świeżym powietrzu w parkach i na skwerach. Lubimy się tam spotykać, odbywać spacery, biegać, czytać, obserwować przyrodę, chodzić z dziećmi na plac zabaw. Spędzając czas w parkach w sposób dla nas najkorzystniejszy zapewniający nam relaks i wypoczynek miejmy świadomość, że nie każdy musi preferować nasz sposób spędzenia czasu. Zachowujmy się tak aby innym nie sprawiać przykrości i nie psuć innym wolnego czasu. Bądźmy do siebie mili. Ludziom miłym i sympatycznym żyje się lepiej.

Parki skwery i zieleńce są efektem pracy wielu ludzi, często i pokoleń. Zostały wybudowane i są utrzymywane za nasze środki finansowe. Nie niszczmy tego, nie zostawiajmy po sobie śmieci i bałaganu, nie dewastujmy zgromadzonego w nim sprzętu od naszej postawy i zachowania wiele zależy.

Odpowiadając na zapytania osób poszukujących wskazówek dotyczących sposobu korzystania z publicznych terenów zieleni urządzonej informujemy, że w każdym parku  w widocznym miejscu są umieszczone regulaminy parkowe, które uchwalone zostały przez Radę Miasta Poznania 7 lipca 2009 r. uchwałą nr LVIII/779/V/2009. Ponadto z ich treścią można się zapoznać na stronie internetowej http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/kadencja-2006-2010,2/lviii-779-v-2009-z-dnia-2009-07-07,30512/, gdzie zamieszczona jest uchwała i wszystkie regulaminy.

Opublikowano: 01 czerwca 2017 09:39

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 3097

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl