Rewitalizacja parku Górczyńskiego w Poznaniu

 

 

Nr zamówienia: ZZM.ZP/252-05/17P

 

Termin składania ofert: 07.03.2017 r.

Opublikowano: 17 lutego 2017 13:40

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

pobierz ogłoszenie o zamówieniu [260.55 KB]

pobierz specyfikacja istotnych warunków zamówienia [415.18 KB]

pobierz załącznik nr 1_formularz ofertowy [50.22 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz cz. 1.part1 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz cz. 1.part2 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz cz. 1.part3 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz cz. 1.part4 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz cz. 1.part5 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz cz. 1.part6 [2.53 MB]

pobierz załącznik nr 3_wzór umowy [346.9 KB]

pobierz załącznik nr 4_oświadczenie [36.32 KB]

pobierz załącznik nr 5_wykaz robót [33.7 KB]

pobierz załącznik nr 6_wykaz osób [32.53 KB]

pobierz załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [34.21 KB]

pobierz załącznik nr 8_wykaz osób w ramach kryterium oceny ofert [39.26 KB]

pobierz zmiana treści SIWZ_20022017 [364.07 KB]

pobierz zmiana treści SIWZ_21022017 [262.28 KB]

pobierz wyjaśnienia treści SIWZ_23020217 [276.3 KB]

pobierz wyjaśnienia treści SIWZ_28022017 [9.35 MB]

pobierz wyjaśnienie treści SIWZ_01032017 [269.88 KB]

pobierz wyjaśnienie treści SIWZ_03032017 [259.61 KB]

pobierz informacja art. 86 ust. 5 [201.16 KB]

pobierz zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej [296.49 KB]

Wyświetleń: 1418

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom-web.pl