Zagospodarowanie terenu – park przy ul. Dolna WildaNr zamówienia: ZZM.ZP/252-10/17P

 

Termin składania ofert: 07.04.2017 r.

Opublikowano: 23 marca 2017 09:15

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

pobierz ogłoszenie o zamówieniu [261.79 KB]

pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [28.19 KB]

pobierz specyfikacja istotnych warunków zamówienia [499.87 KB]

pobierz załącznik nr 1_formularz ofertowy [50.66 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_branża drogowa [9.83 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_roboty przygotowawcze i zieleń.part01 [8 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_roboty przygotowawcze i zieleń.part02 [8 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_roboty przygotowawcze i zieleń.part03 [8 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_roboty przygotowawcze i zieleń.part04 [8 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_roboty przygotowawcze i zieleń.part05 [8 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_roboty przygotowawcze i zieleń.part06 [8 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_roboty przygotowawcze i zieleń.part07 [6.14 MB]

pobierz załącznik nr 3_wzór umowy [425.42 KB]

pobierz załącznik nr 4_oświadczenie [37.28 KB]

pobierz załącznik nr 5_wykaz robót [33.75 KB]

pobierz załącznik nr 6_wykaz osób [32.55 KB]

pobierz załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [35.32 KB]

pobierz załącznik nr 8_wykaz osób w ramach kryterium oceny ofert [36.56 KB]

pobierz zmiana treści SIWZ_29032017 [295.33 KB]

pobierz wyjaśnienia treści SIWZ_29032017 [269.72 KB]

pobierz wyjaśnienia treści SIWZ_31032017 [262.39 KB]

pobierz informacja art. 86 ust. 5 [199.31 KB]

pobierz zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej [220.08 KB]

Wyświetleń: 1522

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl