Utworzenie terenu spacerowo - parkowego wraz z wydzielonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu – etap I

 

 

Nr zamówienia: ZZM.ZP/252-11/17P

 

Termin składania ofert: 18.04.2017 r.

Opublikowano: 31 marca 2017 12:30

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

pobierz ogłoszenie o zamówieniu [263.39 KB]

pobierz specyfikacja istotnych warunków zamówienia [548.77 KB]

pobierz załącznik nr 1_formularz ofertowy [52.14 KB]

pobierz załącznik nr 2_opis przedmiotu zamówienia.part01 [15 MB]

pobuerz załącznik nr 2_opis przedmiotu zamówienia.part02 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_opis przedmiotu zamówienia.part03 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_opis przedmiotu zamówienia.part04 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_opis przedmiotu zamówienia.part05 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_opis przedmiotu zamówienia.part06 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_opis przedmiotu zamówienia.part07 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_opis przedmiotu zamówienia.part08 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_opis przedmiotu zamówienia.part09 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_opis przedmiotu zamówienia.part10 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_opis przedmiotu zamówienia.part11 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_opis przedmiotu zamówienia.part12 [10.07 MB]

pobierz załącznik nr 3_wzór umowy [430.29 KB]

pobierz załącznik nr 4_oświadczenie [37.21 KB]

pobierz załącznik nr 5_wykaz robót [33.73 KB]

pobierz załącznik nr 6_wykaz osób [32.58 KB]

pobierz załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [35.28 KB]

pobierz załącznik nr 8_wykaz osób w ramach kryterium oceny ofert [36.52 KB]

pobierz zmiana treści SIWZ_04042017 [261.03 KB]

pobierz informacja art. 86 ust. 5 [125.23 KB]

pobierz zawiadomienie o unieważneniu postępowania [199.95 KB]

Wyświetleń: 1176

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl