Budowa wieży widokowej na terenie Glinianek-Szacht

 

 

Nr zamówienia: ZZM.ZP/252-17/17P

 

Termin składania ofert: 09.06.2017 r.

Opublikowano: 25 maja 2017 13:16

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

pobierz ogłoszenie o zamówieniu [305.04 KB]

pobierz specyfikacja istotnych warunków zamówienia [572.73 KB]

pobierz załącznik nr 1_formularz ofertowy [34.88 KB]

pobierz załacznik nr 2_opz_branża telekomunikacyjna [9.86 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_kosztorysy i przedmiar [263.32 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_mapa aktualizowana [12.35 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_pozwolenia [11.44 MB]

pobierz załacznik nr 2_opz_projekt tech. wykonania kabla zasilającego - wieża [1.95 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_projekt wykonawczy.part1 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_projekt wykonawczy.part2 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_projekt wykonawczy.part3 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_projekt wykonawczy.part4 [3.94 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_specyfikacja techniczna [770.78 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_wizualizacja [6.8 MB]

pobierz załącznik nr 3_wzór umowy [562.21 KB]

pobierz załącznik nr 4_oświadczenie [22.28 KB]

pobierz załącznik nr 5_wykaz robót [21.01 KB]

pobierz załącznik nr 6_wykaz osób [21.26 KB]

pobierz załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [24.51 KB]

pobierz wyjaśnienia treści SIWZ_06062017 [479.3 KB]

pobierz wyjaśnienia treści SIWZ_06062017_2 [456.83 KB]

pobierz informacja z otwarcia ofert [447.66 KB]

pobierz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [365.72 KB]

Wyświetleń: 2037

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl