Rewaloryzacja Parku Edmunda StrzeleckiegoNr sprawy:  ZZM.ZP/252-02/18P


Termin składania ofert: 16.02.2018 r. 

Opublikowano: 01 lutego 2018 12:48

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

pobierz ogłoszenie o zamówieniu [431.28 KB]

pobierz specyfikacja istotnych warunków zamówienia [451.93 KB]

pobierz załącznik nr 1_formularz ofertowy [52.07 KB]

pobierz załącznik nr 2_EKSPERTYZA PRZYRODNICZA [1.84 MB]

pobierz załącznik nr 2_INFORMACJA DO PLANU BIOZ [177.39 KB]

pobierz załącznik nr 2_INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA [10.58 MB]

pobierz załącznik nr 2_OPERAT WODNOPRAWNY.part1 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_OPERAT WODNOPRAWNY.part2 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_OPERAT WODNOPRAWNY.part3 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_OPERAT WODNOPRAWNY.part4 [3.16 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 1 [5.73 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 2.part2 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 2.part3 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 2.part4 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 2.part5 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 2.part6 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 2.part7 [69.82 KB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 3.part1 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 3.part2 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 3.part3 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 3.part4 [10 MB]

pobier załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 3.part5 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 3.part6 [8.13 MB]

pobierz załącznik nr 2_UZGODNIENIA.part1 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_UZGODNIENIA.part2 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_UZGODNIENIA.part3 [3.63 MB]

pobierz załącznik nr 2_WIZUALIZACJE.part1 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_WIZUALIZACJE.part2 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_WIZUALIZACJE.part3 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_WIZUALIZACJE.part4 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_WIZUALIZACJE.part5 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_WIZUALIZACJE.part6 [3.96 MB]

pobierz załącznik nr 3_wzór umowy [916.85 KB]

pobierz załącznik nr 4_oświadczenie [36.56 KB]

pobierz załącznik nr 5_wykaz robót [33.93 KB]

pobierz załącznik nr 6_wykaz osób [30.04 KB]

pobierz załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [34.94 KB]

wyjaśnienia treści SIWZ_14022018 [460.91 KB]

informacja z otwarcia ofert [362.66 KB]

pobierz zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej [362.02 KB]

Wyświetleń: 1817

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl