Budowa wieży widokowej na terenie Glinianek-Szacht

 

 

Nr sprawy:  ZZM.ZP/252-06/18P


Termin składania ofert: 21.03.2018 r. 

Opublikowano: 05 marca 2018 12:35

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

pobierz ogłoszenie o zamówienu [433.54 KB]

pobierz specyfikacja istotnych warunków zamówienia [441.73 KB]

pobierz załącznik nr 1_formularz ofertowy [46.04 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_branza telekomunikacyjna [9.86 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_kosztorysy i przedmiar [263.32 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_mapa aktualizowana [12.35 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_pozwolenia [11.44 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_projekt tech. wykonania kabla zasilającego - wieża [1.95 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_projekt wykonawczy.part1 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_projekt wykonawczy.part2 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_projekt wykonawczy.part3 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_projekt wykonawczy.part4 [3.94 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_specyfikacja techniczna [770.78 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_wizualizacja [6.8 MB]

pobierz załącznik nr 3_wzór umowy [931.14 KB]

pobierz załącznik nr 4_oświadczenie [38.42 KB]

pobierz załącznik nr 5_wykaz robót [33.69 KB]

pobierz załącznik nr 6_wykaz osób [29.94 KB]

pobierz załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [33.89 KB]

pobierz wyjaśnienia treści SIWZ_16032018 [609.94 KB]

pobierz informacja z otwarcia ofert [365.11 KB]

pobierz zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej [354.07 KB]

Wyświetleń: 1708

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl