Budowa pomostu na Stawie Rozlanym na Gliniankach w Poznaniu

 

 

Nr sprawy:  ZZM.ZP/252-12/18P


Termin składania ofert: 30.04.2018 r. 

Opublikowano: 29 marca 2018 13:27

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

pobierz ogłoszenie o zamówieniu [432.55 KB]

pobierz specyfikacja istotnych warunków zamówienia [441.72 KB]

pobierz załącznik nr 1_formularz ofertowy [48.04 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_BIOZ [227.29 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_mapa geodezyjna [348.72 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_projekt budowlany [10.28 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_projekt wykonawczy.part1 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_projekt wykonawczy.part2 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_projekt wykonawczy.part3 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_projekt wykonawczy.part4 [14.74 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_przedmiar [168.01 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_STWiOR [1.53 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_wizualizacje [719.22 KB]

pobierz załącznik nr 3_wzór umowy [922.43 KB]

pobierz załącznik nr 4_oświadczenie [38.16 KB]

pobierz załącznik nr 5_wykaz robót [33.93 KB]

pobierz załącznik nr 6_wykaz osób [30.14 KB]

pobierz załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [35.2 KB]

pobierz wyjaśnienia treści SIWZ_13042018 [645.23 KB]

pobierz wyjaśnienia treści SIWZ_20042018 [464.25 KB]

pobierz wyjaśnienia treści SIWZ_23042018 [456.08 KB]

pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 [346.89 KB]

pobierz wyjaśnienia treści SIWZ_25042018 [464.03 KB]

pobierz informacja z otwarcia ofert [360.55 KB]

pobierz zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej [354.65 KB]

Wyświetleń: 1851

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl