Rewaloryzacja Parku Edmunda Strzeleckiego – II etapNr sprawy:  ZZM.ZP/252-14/18P


Termin składania ofert: 11.05.2018 r. 

Opublikowano: 26 kwietnia 2018 13:20

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

pobierz ogłoszenie o zamówieniu [432.93 KB]

pobierz specyfikacja istotnych warunków zamówienia [451.61 KB]

pobierz załącznik nr 1_formularz ofertowy [45.85 KB]

pobierz załącznik nr 2_EKSPERTYZA PRZYRODNICZA [1.84 MB]

pobierz załącznik nr 2_INFORMACJA DO PLANU BIOZ [177.39 KB]

pobierz załącznik nr 2_INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA [10.58 MB]

pobierz załącznik nr 2_MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH [1.81 MB]

pobierz załącznik nr 2_OPERAT WODNOPRAWNY.part1 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_OPERAT WODNOPRAWNY.part2 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_OPERAT WODNOPRAWNY.part3 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_OPERAT WODNOPRAWNY.part4 [3.16 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 1 [5.73 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 2.part1 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 2.part2 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 2.part3 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 2.part4 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 2.part5 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 2.part6 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 2.part7 [69.82 KB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 3.part1 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 3.part2 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 3.part3 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 3.part4 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 3.part5 [10 MB]

pobierz załącznik nr 2_TOM I (architektur) cz. 3.part6 [8.13 MB]

pobierz załącznik nr 2_UZGODNIENIA.part1 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_UZGODNIENIA.part2 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_UZGODNIENIA.part3 [3.63 MB]

pobierz załącznik nr 2_WIZUALIZACJE.part1 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_WIZUALIZACJE.part2 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_WIZUALIZACJE.part3 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_WIZUALIZACJE.part4 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_WIZUALIZACJE.part5 [15 MB]

pobierz załącznik nr 2_WIZUALIZACJE.part6 [3.96 MB]

pobierz załącznik nr 3_wzór umowy [914.91 KB]

pobierz załącznik nr 4_oświadczenie [38.25 KB]

pobierz załącznik nr 5_wykaz robót [33.78 KB]

pobierz załącznik nr 6_wykaz osób [29.92 KB]

pobierz załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [34.84 KB]

pobierz informacja z otwarcia ofert [448.2 KB]

pobierz zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej [361.81 KB]

Wyświetleń: 2248

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl