Zagospodarowanie terenu spacerowo – parkowego wraz z wydzielonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu – II etap

 

 

Nr sprawy:  ZZM.ZP/252-17/18P


Termin składania ofert: 08.06.2018 r. 

Opublikowano: 21 maja 2018 12:44

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

pobierz ogłoszenie o zamówieniu [532.86 KB]

pobierz specyfikacja istotnych warunków zamówienia [833.84 KB]

pobierz załącznik nr 1_formularz ofertowy [54.41 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_BIOZ [3.65 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_mapa do celów projektowych [6.03 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_PROJEKT BUDOWLANY.part1 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_PROJEKT BUDOWLANY.part2 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_PROJEKT BUDOWLANY.part3 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_PROJEKT BUDOWLANY.part4 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_PROJEKT BUDOWLANY.part5 [7.49 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_PROJEKT WYKONAWCZY.part1 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_PROJEKT WYKONAWCZY.part2 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_PROJEKT WYKONAWCZY.part3 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_PROJEKT WYKONAWCZY.part4 [13.01 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_przedmiar robót [138.67 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_STWIOR [9.1 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_WIZUALIZACJE.part1 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_WIZUALIZACJE.part2 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_WIZUALIZACJE.part3 [4.73 MB]

pobierz załącznik nr 3_wzór umowy [983.21 KB]

pobierz załącznik nr 4_oświadczenie [38.47 KB]

pobierz załącznik nr 5_wykaz robót [33.96 KB]

pobierz załącznik nr 6_wykaz osób [30.15 KB]

pobierz załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [35.34 KB]

pobierz wyjaśnienia treści SIWZ_30052018 [539.89 KB]

pobierz informacja z otwarcia ofert [201.91 KB]

pobierz zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej [573.19 KB]

Wyświetleń: 1050

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl