Zagospodarowanie terenu parku Rataje od strony ul. Chyżańskiej – „trójkąt A i B” (część nr 1) od strony ul. Zamenhofa – „trójkąt C” (część nr 2) oraz wykonanie dodatkowych nasadzeń w parku Rataje (część nr 3)

 

 

 

Nr sprawy:  ZZM.ZP/252-30/18P


Termin składania ofert: 27.08.2018 r. 

Opublikowano: 06 sierpnia 2018 07:00

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

pobierz ogłoszenie o zamówieniu [578.69 KB]

pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [463.88 KB]

pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 [451.27 KB]

pobierz specyfikacja istotnych warunków zamówienia [1022.51 KB]

pobierz załącznik nr 1_formularz ofertowy [59.18 KB]

pobierz załącznik nr 2.1_opz_przedmiar robót [273.8 KB]

pobierz załącznik nr 2.1_opz_projekt wykonawczy cz. 1 [3 MB]

pobierz załącznik nr 2.1_opz_projekt wykonawczy cd, stwior cz. 2 [12.49 MB]

pobierz załącznik nr 2.2_opz_przedmiar robót [115.75 KB]

pobierz załącznik nr 2.2_opz_projekt wykonawczy cz. 1 [3.47 MB]

pobierz załącznik nr 2.2_opz_projekt wykonawczy cd, stwior cz. 2 [12.02 MB]

pobierz załącznik nr 2.3_opz [4.47 MB]

pobierz załącznik nr 3_wzór umowy [1.12 MB]

pobierz załącznik nr 4_oświadczenie [166.04 KB]

pobierz załącznik nr 5_wykaz robót [163.9 KB]

pobierz załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [165.76 KB]

pobierz wyjaśnienia treści SIWZ_20082018 [600.23 KB]

pobierz wyjaśnienia treści SIWZ_21082018 [531.45 KB]

pobierz zmiana treści SIWZ_22082018 [627.71 KB]

pobierz informacja z otwarcia ofert [459.27 KB]

pobierz zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_część nr 1 [456.86 KB]

pobierz zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_część nr 2 [453.96 KB]

pobierz zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_część nr 3 [452.05 KB]

Wyświetleń: 1441

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl