Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Poznania – XI części (rejonów)

 

 

Nr sprawy:  ZZM.ZP/252-31/18P


Termin składania ofert: 01.10.2018 r. 

Opublikowano: 17 sierpnia 2018 13:04

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

pobierz ogłoszenie o zamówieniu [5.3 MB]

pobierz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia [430.02 KB]

pobierz specyfikacja istotnych warunków zamówienia [986.62 KB]

pobierz załącznik nr 1_formularz ofertowy [59.71 KB]

pobierz załącznik nr 2.1_2.11_przedmiary prac_kosztorysy ofertowe [7.45 MB]

pobierz załącznik nr 2.1_2.11_stwior [3.41 MB]

pobierz załącznik nr 2.1_2.11_harmonogram [23.27 KB]

pobierz załącznik nr 2.1_2.11_TABELE OBIEKTÓW.part1 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2.1_2.11_TABELE OBIEKTÓW.part2 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2.1_2.11_TABELE OBIEKTÓW.part3 [6.03 MB]

pobierz załącznik nr 2.1_2.11_kwietniki.part1 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2.1_2.11_kwietniki.part2 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2.1_2.11_kwietniki.part3 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2.1_2.11_kwietniki.part4 [8.77 MB]

pobierz załącznik nr 3_wzór umowy [982.61 KB]

pobierz załącznik nr 4_formularz_JEDZ [107.32 KB]

pobierz załącznik nr 4a_Instrukcja spakowania i szyfrowania JEDZ [453.51 KB]

pobierz załącznik nr 5_wykaz usług [39.76 KB]

pobierz załącznik nr 6_wykaz osób [38.92 KB]

pobierz załącznik nr 7_wykaz urządzeń i narzędzi [41.06 KB]

pobierz załącznik nr 8_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [35.25 KB]

pobierz załącznik nr 9_oświadczenie [29.76 KB]

pobierz wyjaśnienia i zmian treści SIWZ_14092018 [3.05 MB]

pobierz zmiana treści SIWZ_21092018 [539.34 KB]

pobierz uszczegółowienie treści SIWZ_28092018_rejojon XI (Cytadela) [644.55 KB]

pobierz informacja z otwarcia ofert [806.75 KB]

pobierz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [487.89 KB]

pobierz zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej [439.92 KB]

Wyświetleń: 2071

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl