Budowa parku przy ul. Dolna Wilda wraz z odwodnieniem terenu i dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną zieleni

 

 

 

Nr sprawy:  ZZM.ZP/252-34/18P


Termin składania ofert: 14.09.2018 r. 

Opublikowano: 23 sierpnia 2018 11:48

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

pobierz ogłoszenie o zamówieniu [509.1 KB]

pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [19.26 KB]

pobierz specyfikacja istotnych warunków zamówienia [976.39 KB]

pobierz załącznik nr 1_formularz ofertowy [55.77 KB]

pobierz załącznik nr 2_przedmiary robót [4.78 MB]

pobierz załącznik nr 2_odwodnienia [709.27 KB]

pobierz załącznik nr 2_stwior [609.65 KB]

pobierz załącznik nr 2_projekt budowlany cz. 1 [18.48 MB]

pobierz załącznik nr 2_projekt budowlany cz. 2 [12.52 MB]

pobierz załącznik nr 2_projekt budowlany cz. 3 [8.9 MB]

pobierz załącznik nr 2_projekt wykonawczy cz. 1 [18.48 MB]

pobierz załącznik nr 2_projekt wykonawczy_cz. 2 [8.9 MB]

pobierz załącznik nr 2_projekt wykonawczy_cz. 3 [12.49 MB]

pobierz załącznik nr 2_wizualizacja [426.41 KB]

pobierz załącznik nr 2_zgłoszenie WUiA [362.68 KB]

pobierz załącznik nr 3_wzór umowy [1.05 MB]

pobierz załącznik nr 4_oświadczenie [37.59 KB]

pobierz załącznik nr 5_wykaz robót [34.25 KB]

pobierz załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [34.2 KB]

pobierz wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_06092018 [635.54 KB]

zmiana treści SIWZ_13092018 [532.68 KB]

załącznik nr 1_formularz ofertowy_załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ_13092018 [56.46 KB]

pobierz informacja z otwarcia ofert [429.41 KB]

pobierz zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej [435.59 KB]

Wyświetleń: 1320

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl