Rewaloryzacja Parku im. I.J. Drwęskich w Poznaniu
Nr sprawy:  ZZM.ZP/252-01/2019P


Termin składania ofert: 27.02.2019 r. 

Opublikowano: 06 lutego 2019 12:42

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

pobierz ogłoszenie o zamówieniu [515.62 KB]

pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [414.13 KB]

pobierz specyfikacja istotnych warunków zamówienia [968.06 KB]

pobierz załącznik nr 1_formularz ofertowy [54.23 KB]

pobierz załącznik nr 2_decyzje i pozwolenie [2.99 MB]

pobierz załącznik nr 2_projekt budowlany.part1 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_projekt budowlany.part2 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_projekt budowlany.part3 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_projekt budowlany.part4 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_projekt budowlany.part5 [16.48 MB]

pobierz załącznik nr 2_projekt nasadzeń i wyjasnienia do projektu [845.94 KB]

pobierz załącznik nr 2_projekt wykonawczy.part1 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_projekt wykonawczy.part2 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_projekt wykonawczy.part3 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_projekt wykonawczy.part4 [9.24 MB]

pobierz załącznik nr 2_przedmiar robót [107.35 KB]

pobierz załącznik nr 2_stwior [2.84 MB]

pobierz załącznik nr 2_tablica inwestycji [9.89 MB]

pobierz załącznik nr 2_wizualizacja.part1 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_wizualizacja.part2 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_wizualizacja.part3 [6.08 MB]

pobierz załącznik nr 3_wzór umowy [1.08 MB]

pobierz załącznik nr 4_oświadczenie [36.47 KB]

pobierz załącznik nr 5_wykaz robót [34.22 KB]

pobierz załącznik nr 6_wykaz osób [27.73 KB]

pobierz załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [34.15 KB]

pobierz wyjaśnienia treści SIWZ_19022019 [740.41 KB]

pobierz informacja z otwarcia ofert [428.07 KB]

pobierz zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej [423.42 KB]

Wyświetleń: 2845

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl