Rewaloryzacja Parku Głuszyna w Poznaniu – III etap

 

 

 

Nr sprawy:  ZZM.ZP/252-04/2019P


Termin składania ofert: 18.03.2019 r. 

Opublikowano: 01 marca 2019 12:07

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

pobierz ogłoszenie o zamówieniu [503.08 KB]

pobierz specyfikacja istotnych warunków zamówienia [958.13 KB]

pobierz załącznik nr 1_formularz ofertowy [53.42 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_informacja do planu BIOZ [177.4 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_mapa do celów projektowych [1.81 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_TOM I (architektura i zieleń)_PB.part1 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_TOM I (architektura i zieleń)_PB.part2 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_TOM I (architektura i zieleń)_PB.part3 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_TOM I (architektura i zieleń)_PB.part4 [6.07 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_TOM I (architektura i zieleń)_przedmiar robót [598.39 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_TOM I (architektura i zieleń)_PW.part1 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_TOM I (architektura i zieleń)_PW.part2 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_TOM I (architektura i zieleń)_PW.part3 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_TOM I (architektura i zieleń)_PW.part4 [4.13 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_TOM I (architektura i zieleń)_STWIOR [5.14 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_TOM II (branża elektryczna)_PB [5.03 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_TOM II (branża elektryczna)_przedmiar robót [259.76 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_TOM II (branża elektryczna)_PW [9.25 MB]

pobieez załącznik nr 2_opz_TOM II (branża elektryczna)_STWIOR [371.09 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_TOM II (branża elektryczna)_zud i warunki [8.28 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_uzgodnieinia i opinie.part1 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_uzgodnienia i opinie.part2 [15.63 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_wizualizacje [838.45 KB]

pobierz załącznik nr 3_wzór umowy [1.04 MB]

pobierz załącznik nr 4_oświadczenie [35.51 KB]

pobierz załącznik nr 5_wykaz robót [32.15 KB]

pobierz załącznik nr 6_wykaz osób [29.22 KB]

pobierz załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [32.96 KB]

pobierz wyjaśnienia treści SIWZ_14032019 [530.51 KB]

pobierz informacja z otwarcia ofert [432.12 KB]

pobierz zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej [435.29 KB]

Wyświetleń: 1256

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl