Rewaloryzacja parku im. A. Wodziczki – remont kładek

 

 

 

Nr sprawy:  ZZM.ZP/252-08/2019P


Termin składania ofert: 13.05.2019 r. 

Opublikowano: 04 kwietnia 2019 13:00

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

pobierz ogłoszenie o zamówieniu [493.3 KB]

pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [413.86 KB]

pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2 [413.26 KB]

pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3 [415.45 KB]

pobierz specyfikacja istotnych warunków zamówienia [915.99 KB]

pobierz załącznik nr 1_formularz ofertowy [52.47 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_ARCHITEKTURA.part1 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_ARCHITEKTURA.part2 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_ARCHITEKTURA.part3 [10.55 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_ELEKTRYKA [5.19 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_KONSTRUKCJA_KŁADKA NR 1 [2.15 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_KONSTRUKCJA_KŁADKA NR 2 [1.52 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_PRZEDMIAR [191.08 KB]

pobierz załącznik nr 2_opz_PW_wodziczki_OPERAT [1.2 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_STWIORB [1.48 MB]

pobierz załączniknr 2_opz_POZWOLENIA [4.04 MB]

pobierz załączniknr 2_opz_PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY.part1 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY.part2 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY.part3 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY.part4 [14.07 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_PROJEKT BUDOWLANY.part1 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_PROJEKT BUDOWLANY.part2 [18 MB]

pobierz załącznik nr 2_opz_PROJEKT BUDOWLANY.part3 [11.96 MB]

pobierz załącznik nr 3_wzór umowy [1 MB]

pobierz załącznik nr 4_oświadczenie [37.46 KB]

pobierz załącznik nr 5_wykaz robót [29.98 KB]

pobierz załącznik nr 6_wykaz osób [26.84 KB]

pobierz załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [34.33 KB]

pobierz zmiana treści SIWZ_17042019 (zmiana terminu składania ofert) [516.49 KB]

pobierz wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_25042019 [548.89 KB]

pobierz wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_07052019 [660.49 KB]

pobierz informacja z otwarcia ofert [428.97 KB]

zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej [425.69 KB]

Wyświetleń: 2157

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl