Wymiana nawierzchni poliuretanowej pod dębem „Krzysztof”, na placu zabaw przy ul. Garczyńskiego/Prądzyńskiego, na certyfikowaną nawierzchnię bezpieczną ze zrębków drewnianych w celu poprawy warunków drzewa

Nr sprawy:  ZZM.ZP/252-13/2020Z

Termin składania ofert:

20 marca 2020r. do godziny 15.00
W związku z zapytaniem ofertowym nr ZZM.ZP.252- 13/2020Z dot. zadania pn. „Wymiana nawierzchni poliuretanowej pod dębem „Krzysztof”, na placu zabaw przy
ul. Garczyńskiego/Prądzyńskiego, na certyfikowaną nawierzchnię bezpieczną ze zrębków drewnianych w celu poprawy warunków drzewa” Zarząd Zieleni Miejskiej doprecyzowuje, że wymiana dot. całej nawierzchni poliuretanowej – tzn. zarówno płyt, jak i płytek w kształcie „kości”. W związku z powyższym Oferent powinien skalkulować do rozbiórki i utylizacji  komplet istniejącej nawierzchni poliuretanowej – płyty i „kości” oraz rozścielenie zrębków na całej ww. nawierzchni.

 

Mając na uwadze powyższe zmieniony został kosztorys ofertowy, a termin składania ofert przedłużony zostaje do 25 marca 2020r. do godz. 15:00.

Opublikowano: 13 marca 2020 14:55

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Pobierz zapytanie ofertowe [89.5 KB]

Pobierz kosztorys ofertowy [10.89 KB]

Pobierz opis przedmiotu zamówienia [1.56 MB]

Pobierz zmieniony KOSZTORYS OFERTOWY-WYMIANA NAWIERZCHNI NA GARCZYŃSKIEGO [10.88 KB]

Pobierz wyniki [439.43 KB]

Wyświetleń: 555

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl