PARK EKOLOGICZNY NAD JEZIOREM KIERSKIM

 (link otworzy duże zdjęcie)

W północno-zachodniej części Poznania nieopodal jeziora Kierskiego pomiędzy ulicą Wilków Morskich i ulicą księdza Edwarda Nawrota znajduje się park ekologiczny, który jest interesującą formą zagospodarowania zielenią terenu, który do niedawna był obszarem nieatrakcyjnym nie zachęcał do spacerów i przebywania. Park położony jest malowniczo po obu stronach rowu wodnego wpadającego do jez. Kierskiego i posiada ciekawą konfigurację terenu.  Obniżenia porośnięte są roślinnością szuwarową oraz łąkami wyżej rosną drzewa i krzewy składające się przede wszystkim z gatunków rodzimych. W przyszłości, gdy na terenie parku powstanie grobla i spiętrzy wody płynące w rowie krajobraz uzyska jeszcze dodatkowy walor Na wyżej położonych obszarach znajduje się teren rekreacyjny przeznaczony do organizacji spotkań oraz teren z urządzeniami sprawnościowymi i siłownią zewnętrzną, który zlokalizowany jest po przeciwległej stronie rowu. Oba obszary spinają ścieżki parkowe i pomost przerzucony nad rowem. Teren parku pomimo różnic wysokości i ciekawej konfiguracji terenu pozbawiony jest barier architektonicznych, drogi parkowe mają łagodne spadki. Przy wylocie drogi parkowej do ul. księdza Edwarda Nawrota znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Największymi wartościami parku ekologicznego nad jeziorem Kierskim są walory przyrodnicze i krajobrazowe, pełnią one funkcję dominującą. Istnienie tego typu obszarów na terenach silnie zurbanizowanych, jakimi są miasta jest niezwykle cenne nie tylko z punktu widzenia przyrodniczego, ale jest również pożyteczne, potrzebne człowiekowi i coraz częściej doceniane przez mieszkańców. Świadectwem takiej postawy może być inicjatywa lokalnej społeczności „W przyjaźni z naturą w parku nad jeziorem Kierskim” w ramach której przy udziale społecznym posadzono 11 drzew, 255 krzewów gatunków rodzimych stanowiących rośliny ozdobne i miododajne oraz 1055 bylin, cebul i kłaczy. W naszym mieście park ekologiczny nad jez. Kierskim jest to drugim tego typu parkiem po Szachtach (zespół glinianek w dolinie Strumienia Junikowskiego), który w ostatnich latach został wybudowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej we współpracy z Radą Osiedla Kiekrz.

Budowę parku ekologicznego Zarząd Zieleni Miejskiej rozpoczął, w 2016 r. zlecając najpierw projekt, z pracami budowlanymi wkroczono na teren parku w 2017 roku. Obecnie finalizowane są prace przy budowie kładki przebiegającej nad rowem wodnym.

Opublikowano: 22 października 2019 09:28

Kategoria: Parki

Zdjęcia:

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 1735

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU

Realizacja: IDcom.pl