Burszty w nowej odsłonie

Obszar przy ul. Burszty w Poznaniu zyska nowe oblicze. Pojawią się alejki spacerowe, naturalny plac zabaw oraz jeszcze więcej drzew.  Powstanie także mała retencja, dzika część tego terenu zostanie otoczona pielęgnacją. Prace rozpoczną się pod koniec kwietnia.

Obszar przy ul. Burszty w Poznaniu zyska nowe oblicze - grafika artykułu
Obszar przy ul. Burszty w Poznaniu zyska nowe oblicze

To w sumie 4136 m2 terenu, w którego środkowej części znajdzie się strefa zabaw dla dzieci wkomponowana w istniejącą zieleń - tzw. naturalny plac zabaw. Powstaną tam także dwie ścieżki mineralne, z przepuszczalną nawierzchnią, a przy jednej z nich pojawią się ławki. Dodatkowo pomiędzy drzewami, na polanach ustawione zostaną leżaki parkowe, a wzdłuż głównej asfaltowej ścieżki powstanie miejsce ze stojakami na rowery.

Teren zieleni przy ul. Burszty  jest miejscem spływu wód opadowych do cieku Górczynka. Przy projektowaniu tego obszaru jednym z celów jest, aby jak najwięcej deszczówki trafiało do niecek i rowów. Dodatkowe ilości wody zasilą istniejące siedliska roślinne, szczególnie w zachodniej, tzw. dzikiej, części terenu. To cenny przyrodniczo fragment, który pozostanie w niezmienionej formie. W miejscu suchego trzcinowiska pojawi się łąka kwietna, zasilana wodą ze spływu powierzchniowego ścieżek i "dzika" strefa z naturalną roślinnością odpowiednią dla terenów suchych i dobrze oświetlonych.

Teren zabaw dla dzieci powstanie w centralnej części tego terenu. To ekologiczny plac, który zostanie wkomponowany w istniejącą zieleń. Pojawią się elementy zabawowe z naturalnych materiałów, tj. pieńki i kłody oraz szałasy wierzbowe i wiklinowe. Istniejące drzewa, krzewy i pnącza stworzą dodatkowo naturalną altanę pod koronami. Teren będzie miał charakter sensoryczny z różnymi nawierzchniami, otoczony okorowanymi kłodami drewna.

Środki finansowe pochodzą z budżetu Miasta.

ZZM/PD

sieci społecznościowe