Dołącz do naszego zespołu!

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu szuka pracownika ds. utrzymania terenów

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu szuka pracownika ds. komunikacji społecznej. - grafika artykułu
Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu szuka pracownika ds. komunikacji społecznej.

Do zadań pracownika będzie należała m.in. bezpośrednia współpraca z firmami zewnętrznymi, przygotowanie harmonogramów, zakresów prac i kosztorysów inwestorskich dla podległych terenów oraz bieżące nadzorowanie zgodności realizacji z planami rzeczowymi i finansowymi oraz nadzorowanie realizacji, rozliczanie, kontrola rzetelności oraz zgodności merytorycznej i formalnej oraz odbiór prac w ramach zawartych umów utrzymaniowych. 

Pełna treść oraz wymagania dostępne są tutaj: Oferta: ds. utrzymania terenów - bip.poznan.pl

sieci społecznościowe