Jest projekt parku kieszonkowego na os. Żegrze

Powstał projekt parku kieszonkowego pomiędzy ul. Inflancką i Rzeczańską. Na niewielkiej powierzchni planowana jest m.in. mała retencja, łąka kwietna i nowe drzewa. Wszystko w towarzystwie istniejącej roślinności.

Niewielki, osiedlowy teren porośnięty jest obecnie roślinnością, która tworzy ważny element zagospodarowania krajobrazowego tego miejsca. - grafika artykułu
Niewielki, osiedlowy teren porośnięty jest obecnie roślinnością, która tworzy ważny element zagospodarowania krajobrazowego tego miejsca.

Niewielki, osiedlowy teren porośnięty jest obecnie roślinnością, która tworzy ważny element zagospodarowania krajobrazowego tego miejsca. Rozwijała się ona na m.in. pozostałościach budowlanych i spontanicznie zajęła teren między osiedlami. Przyroda ruderalna (powstała na gruzach) również została uwzględniona w projekcie parku kieszonkowego, który ma powstać na osiedlu Żegrze.

To 1152 m2 terenu, na którym przewiduje się stworzenie układu komunikacyjnego oraz nasadzenie drzew, krzewów, bylin i traw, jak również zrobienie małej retencji. W tym celu wykorzystano ukształtowanie terenu do infiltracji wody na tym obszarze. Powstanie tam również łąka kwietna oraz domek dla owadów. Projekt przewiduje ponadto małą architekturę - ławki i kosze na odpady. Park kieszonkowy w tej okolicy jest idealnym przykładem miejsca, w którym można obserwować zmiany, jakie zachodzą w naturze. Niewielką przestrzeń porastają obecnie drzewa, tj. śliwa wiśniowa, orzech włoski i robinia biała. Zostały one uwzględnione w projekcie, będą istotnym elementem krajobrazowym tego miejsca.

sieci społecznościowe