Konsultacje z radami na temat zieleni

Rozpoczęły się spotkania z radami osiedli w sprawie zadań, które zostaną zrealizowane z ich budżetów w 2023 roku. W planach są nowe nasadzenia drzew i krzewów, wymiana oraz stawianie nowych urządzeń na placach zabaw, a także modernizacje parków i zieleńców.

Rozpoczęły się spotkania z radami osiedli w sprawie zadań, które zostaną zrealizowane z ich budżetów w 2023 roku - grafika artykułu
Rozpoczęły się spotkania z radami osiedli w sprawie zadań, które zostaną zrealizowane z ich budżetów w 2023 roku

Dyskusje nad szczegółowym planami w 2023 potrwają do połowy lutego. W tym czasie miejscy ogrodnicy i inspektorzy spotykają się z przedstawicielami rad osiedli, by omówić najważniejsze kwestie związane z zielenią w 2023 roku. To okazja do wymiany zdań i opinii na temat planowanych przedsięwzięć.

Rozmowy dotyczą m.in. zagospodarowania terenów poznańskich parków i zieleńców, inwestycji, pielęgnacji oraz bieżącego utrzymania terenów zieleni, miejsc zabawy i rekreacji oraz wybiegów dla psów.

Według planów osiedlowych radnych, pojawi się m.in. sporo elementów małej architektury, a stare i wyeksploatowane urządzenia na placach zabaw zostaną wymienione na nowe. Tak się stanie m.in. w parku Szelągowskim czy też Jasińskiego. Oprócz tego radni Starego Miasta chcą, by na terenie parków w centrum pojawiły się poidła dla ptaków i domki dla owadów. Mieszkańcy oczekują ponadto modernizacji ścieżek czy też doposażenia parku Górczyńskiego. Więcej zieleni pojawi się ponadto w parku im. Ks. T. Kirschke, na Łazarzu, Grunwaldzie i Starym Mieście.

W 2023 roku ZZM będzie realizował trzy zadania grantowe, które otrzymały fundusze w ramach konkursu "na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta- Osiedli". Chodzi o oświetlenie parku Sołackiego (Rada Osiedla Sołacz), spacery z demokracją, czyli uzupełnienie terenów zieleni o małą infrastrukturę oraz nowe nasadzenia (Rada Osiedla Strzeszyn) oraz modernizację alejek parkowych i części zieleni w parku Szelągowskim (Rada Osiedla Stare Winogrady).

Dzięki wspólnym rozmowom i wymianie pomysłów, inwestycje, jakie powstają na fyrtlach, pozwalają stworzyć optymalne rozwiązania, zgodne z oczekiwaniem rad osiedli.

sieci społecznościowe