Na Łacinie powstanie nowy park

Ruszają prace nad stworzeniem parku św. Franciszka na Łacinie. Nowy teren zieleni może powstać pomiędzy ul. Czesława Niemena a trasą kórnicką. Znajduje się tam 1,5 ha ziemi otoczone nowymi osiedlami. 

Nowy park ma powstać w przyszłym roku - grafika artykułu
Nowy park ma powstać w przyszłym roku

Łacina to jedno z najszybciej rozwijających się osiedli stolicy Wielkopolski. Miasto Poznań razem z parafią Łacina i Fundacją Zakłady Kórnickie podjęło inicjatywę stworzenia tam nowego parku. Rozpoczyna się etap konsultacji - na ich podstawie powstanie finalny plan. Eksperci będą rozmawiali z mieszkańcami, aby stworzyć przestrzeń spełniającą ich potrzeby, która będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. Na pierwszym spotkaniu dotyczącym nowego parku Miasto reprezentowali Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta i Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

- Rozpoczynamy przygotowania do budowy parku, który będzie służył mieszkańcom Łaciny i okolic - mówi Mariusz Wiśniewski. - Doceniamy zaangażowanie lokalnej społeczności w to przedsięwzięcie. Pokazuje ono, jak ważny jest to temat dla mieszkańców. Cieszymy się, że kolejne takie miejsce przyczyni się do wzrostu komfortu życia w Poznaniu.

Park św. Franciszka będzie integralną częścią parafii Imienia Jezus. Na części terenu powstanie Centrum Duszpasterskie. 

- Centrum Duszpasterskie, które powstaje na Łacinie, ma być miejscem otwartym na wierzących i niewierzących - podkreśla ks. Radek Rakowski, proboszcz parafii Łacina. - Chcemy stworzyć międzypokoleniowe miejsce spotkań, które pomoże w budowaniu wspólnoty, tworzeniu kultury oraz odkrywaniu duchowej sfery życia człowieka. Park św. Franciszka ma również być miejscem dla wszystkich, gdzie obcując z przyrodą będziemy mogli się wyciszyć, odpocząć i odkrywać wspólnie piękno fauny i flory, stworzenia bożego.

Dariusz Grzybek, prezes Fundacji Zakłady Kórnickie, podkreśla, że bardzo ważna jest funkcja społeczna parku. 

- Park św. Franciszka w Poznaniu to miejsce - symbol. Położony pośrodku nowych osiedli ma być zieloną enklawą dającą oddech dla mieszkańców nowej dzielnicy i dającą okazję do tworzenia nowej wspólnoty ludzi, których połączyło miejsce zamieszkania i szacunek dla dzieła stworzenia głoszonego przez św. Franciszka - mówi. -  Święty Franciszek z Asyżu jest postacią jednoczącą ludzi różnych profesji, różnych idei, emocji i stanów. Wokół niego gromadzą się zdeklarowani chrześcijanie i osoby kroczące innymi ścieżkami duchowymi. Bo właśnie duchowość i kultura są nowymi inspiracjami dla postaw proekologicznych, dla uważności i szacunku dla Ziemi, dla budowania naszej wspólnej przyszłości. To właśnie ekologia integralna, zwracająca uwagę na wzajemne przyjazne relacje człowieka z Ziemią, jest myślą, której potrzeba dziś szczególnie. Park św. Franciszka ma być zarówno enklawą zieleni pośrodku nowych blokowisk, ale i miejscem refleksji nad światem i punktem tworzenia nowej kultury szacunku, przyjaźni i współpracy.

Parki i ogrody społeczne pomagają również tworzyć lokalną wspólnotę. 

- W mieście często tęsknimy za obcowaniem z naturą - mówi Marek Sternalski, radny Poznania. - Ogrody społeczne to miejsca, w których ludzie mogą spotykać się, tworzyć coś razem i być gospodarzami miejsca, biorąc za nie odpowiedzialność. Co ważne dla projektu, powstanie parku św. Franciszka popierają przedstawiciele wszystkich klubów w radzie miasta. W tym celu powstanie specjalna uchwała kierunkowa.

W projekt zaangażowany jest również m.in. Uniwersytet Przyrodniczy. Inicjatorom parku zależy na włączeniu wszystkich grup społecznych i mieszkańców w tworzenie najpierw koncepcji terenu, a następnie aktywny udział w jego powstawaniu i utrzymaniu. Otwarcie parku św. Franciszka na Łacinie przewidywane jest na 2024 rok.

 AW

sieci społecznościowe