Pielęgnacja cennych drzew

Stare drzewa są dużo bardziej wymagające, dlatego w Poznaniu otaczane są stosowną opieką oraz pielęgnacją. Z tego względu przebadano 496 wiekowych okazów w centrum miasta i nie tylko. Ich stan jest dobry.

Stare drzewa są dużo bardziej wymagające, dlatego w Poznaniu otaczane są stosowną opieką oraz pielęgnacją. - grafika artykułu
Stare drzewa są dużo bardziej wymagające, dlatego w Poznaniu otaczane są stosowną opieką oraz pielęgnacją.

W ramach "Programu ratowania starych, cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia  w aglomeracji poznańskiej" w październiku i listopadzie wykonano prace pielęgnacyjne w koronach 469 drzew w parkach Karola Marcinkowskiego, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Jana Pawła II, a także w parku Szelągowskim, Adama Wodziczki, na zieleńcu Ignacego Łukasiewicza, skwerze Wincentego i Jana Wierzejewskich, na placu zabaw przy ul. Swoboda, na terenie przy ul. Świt - Modra oraz na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Obrzeże.

W parkach przeważały głównie gatunki: klon pospolity, lipa drobnolistna i szerokolistna, robinia biała, dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy, platan klonolistny i jesion wyniosły. Ich stan jest obecnie dobry. Zlecone prace pielęgnacyjne polegały głównie na usunięciu obumarłych i nadłamanych gałęzi. Nie było konieczności zlecania dodatkowej, specjalistycznej diagnostyki. Podjęte działania miały na celu poprawę stanu zdrowotnego drzew oraz zwiększenie bezpieczeństwa ludzi przebywających w ich pobliżu.

Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 69 889,76 zł.

sieci społecznościowe