Stare i cenne drzewa w Poznaniu

W trosce o starodrzew wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne oraz specjalistyczne badania. Minimalizuje to zagrożenia, przy jednoczesnym zachowaniu wielopokoleniowej struktury miejskiego drzewostanu.

W trosce o starodrzew wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne oraz specjalistyczne badania - grafika artykułu
W trosce o starodrzew wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne oraz specjalistyczne badania

Każdego roku Zarząd Zieleni Miejskiej wskazuje drzewa, które zostają objęte programem "ratowania starych, cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej". W jego ramach wykonuje się zabiegi pielęgnacyjne w koronach, a także montuje się specjalne wiązania stabilizujące konary. W ciągu czterech lat projektem objęto 1768 drzew. W tym roku do programu kwalifikowane są drzewa z parku Heweliusza, Nad Wartą, im. A. Wodziczki oraz z placu Spiskiego.

Inspektorzy ZZM, którzy są odpowiedzialni za konkretne rejony Poznania, na bieżąco dokonują przeglądów drzewostanów i zlecają odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne. Potrzeby jednak są duże, a dzięki programowi ZZM może zlecić kompleksowe prace.

 Jak wygląda typowanie drzew?

Zarząd Zieleni Miejskiej systematycznie zleca inwentaryzacje drzew wykwalifikowanym specjalistom w zakresie oceny zdrowotności drzew. Posiadana dokumentacja stanowi bazę do określenia zabiegów pielęgnacyjnych oraz ułatwia inspektorom weryfikację i identyfikację roślin w terenie. 

Sprawdzany jest m.in. stan zdrowotny drzew, ich statyka, obecność posuszu w koronach oraz wpływ wypróchnień na bezpieczeństwo.

- Jeżeli drzewo nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, a zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, czyli cięcia sanitarne, cięcia korygujące kształt korony, czy też zdejmowanie jemioły, zapobiegną pogorszeniu stanu zdrowotnego, to typujemy drzewo do programu. Bierzemy pod uwagę również wiek drzewa, gatunek, pokrój, zdolność regeneracji po cięciu, procent porażenia jemiołą - wymienia Katarzyna Walkiewicz, koordynująca projekt w Zarządzie Zieleni Miejskiej.

Podczas przeglądów aktualizowany jest obwód i stan zdrowotny rośliny oraz określany jest zakres zabiegów pielęgnacyjnych, jakie należy wykonać w koronie. Drzewo zostaje wówczas oznaczone w terenie i na mapie.

O tym, ile drzew zakwalifikowanych zostanie ostatecznie do programu, decyduje wysokość środków finansowych, które ZZM pozyska na ten cel. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada finansowanie projektów maksymalnie do 80% dla parków oraz 85% dla parków zabytkowych. Pozostała kwota pochodzi z budżetu ZZM.

 ZZM/PD

sieci społecznościowe