Zabiegi pielęgnacyjne w koronie Krzysztofa

Rozpoczynamy prace pielęgnacyjne w koronie dębu Krzysztof na Wildzie. 

Dąb Krzysztof na Wildzie - grafika artykułu
Dąb Krzysztof na Wildzie

Zabiegi pielęgnacyjne w koronie drzewa mają przedłużyć jego żywotność. Do ich wykonania obliguje także podjęta przez Radę Miasta Poznania uchwała LXXXI/1484/VIII/2023.

Dąb jest nieodłącznym elementem Wildy, cenną enklawą zieleni i świadkiem historii oraz ważnym symbolem dla mieszkańców tej dzielnicy.  Niewątpliwie stał się on bardziej znany na Wildzie po remoncie placu zabaw,  znajdującego się w cieniu jego korony, który miał miejsce w 2010r. Wówczas też dąb zyskał nowe, ładniejsze otoczenie, ponieważ na ścianach dwóch okalających go budynków pojawiło się kolorowe graffiti, które zostało zmienione na nowe graffiti w 2013r.,  po wybudowaniu na działce sąsiadującej z placem Wielkopolskiego Ośrodka Alzheimerowskiego.

UCHWAŁĄ NR LVIII/1094/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 5 grudnia 2017r. został ustanowiony pomnikiem przyrody.

Dąb jest na bieżąco monitorowany. Zgodnie z zaleceniami z ekspertyzy wykonanej w 2019 roku, aby zahamować proces zamierania dębu, w 2020r. na placu przeprowadzono prace związane z wymianą nawierzchni bezpiecznej z płyt z granulatu pod urządzeniami zabawowymi na atestowaną i certyfikowaną nawierzchnię na plac zabaw, wykonaną ze zrębków drewnianych, bardziej przepuszczalną dla wody i składników pokarmowych. Już w trakcie robót można było zaobserwować, że kondycja dębu poprawiła się (wypuścił nowe gałęzie, zwiększyła się i zazieleniła masa liściowa). Od 2021 r. pod dębem działa system nawadniania kroplowego.

ZZM opiekując się dębem co roku zleca pobranie prób glebowych pod drzewem,
aby skontrolować zawartość makro- i mikroelementów, co pozwala ocenić, czy drzewo wymaga nawożenia w danym roku. Poza tym na placu zabaw uzupełniane są zrębki.

Imię drzewu nadała nieżyjąca mieszkanka Wildy-pani Anna Siwczyk, która przyczyniła się do rewaloryzacji placu. Wg pomiarów wykonanych w 2017r,. obwód pnia wynosił 375 cm, wysokość 24, a wiek ok. 250-300 lat.

Mieszkańcy darzą drzewo szacunkiem i troską i chętnie odpoczywają w cieniu jego korony.

sieci społecznościowe