Najnowsze wiadomości

30 października 2014 16:38 | Przetargi

Zamówienia publiczne o równowartości poniżej 30 000 Euro "Modernizacja cięgów pieszych i małej architektury w ramach zadania rewaloryzacja i remont infrastruktury parku Cytadela"

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-177/14 Termin składania ofert: 03.11.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "zapytanie ofertowe"

czytaj więcej »

24 października 2014 09:06 | Przetargi

Sadzenie cebul tulipanów na terenie kwietników miasta Poznania, krzewów hydrangea serrata I€˜Intermedia w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Sadzenie drzew i krzewów na terenie parku Cytadela

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-174/14 Termin składania ofert: 31.10.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "Ogłoszenie o zamówieniu"

czytaj więcej »

21 października 2014 19:43 | Przetargi

Urządzenie placu zabaw w pobliżu restauracji „Tarasy Cytadeli” nr działki 1/14 w Poznaniu

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-172/14 Termin składania ofert: 31.10.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "Ogłoszenie o zamówieniu"

czytaj więcej »

18 października 2014 16:29 | Przetargi

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie - usuwanie drzew i krzewów w parku Cytadela, wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-169/14 Termin składania ofert: 24.10.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "Ogłoszenie o zamówieniu"

czytaj więcej »

10 października 2014 12:42 | Przetargi

Zamówienia publiczne o równowartości poniżej 30 000 Euro "Wykonanie prac konserwatorsko-kamieniarskich przy wybranych grobach wojennych na cmentarzach ..."

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-166/14 Termin składania ofert: 16.10.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "zapytanie ofertowe"

czytaj więcej »

08 października 2014 21:18 | Przetargi

Zagospodarowanie terenu dla parku w południowej części Starego Koryta Warty w Poznaniu – II etap

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-164/2014 Termin składania ofert: 23.10.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "Ogłoszenie o zamówieniu" Aby przeglądać "opz. całość wszystkie etapy" należy najpierw ściągnąć wszystkie spakowane załączniki do cz. 13, a następnie wystarczy wypakować...

czytaj więcej »

08 października 2014 21:01 | Przetargi

Wykonanie siłowni zewnętrznej oraz remont infrastruktury parkowej na terenie parku Cytadela w Poznaniu

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-165/14 Termin składania ofert: 16.10.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "Ogłoszenie o zamówieniu"

czytaj więcej »

07 października 2014 16:11 | Przetargi

Rewitalizacja skweru im. J. Ziółkowskiego w Poznaniu

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-163/14 Termin składania ofert: 21.10.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "Ogłoszenie o zamówieniu"

czytaj więcej »