Najnowsze wiadomości

10 września 2014 08:51 | Przetargi

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w parku miejskim Nadolnik oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu A. Asnyka w Poznaniu.

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-151/14 Termin składania ofert: 17.09.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "Ogłoszenie o zamówieniu"

czytaj więcej »

26 sierpnia 2014 20:44 | Przetargi

Zagospodarowanie terenu dla parku w południowej części Starego Koryta Warty w Poznaniu - I etap

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-142/14 Termin składania ofert: 11.09.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "Ogłoszenie o zamówieniu" Aby przeglądać "opis przedmiotu zamówienia" jak i "opis przedmiotu zamówienia projekt wykonawczy" należy najpierw ściągnąć wszystkie...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2014 09:17 | Przetargi

Zamówienia publiczne o równowartości poniżej 30 000 Euro "naprawa instalacji odprowadzenia ścieków z baru „PIKNIK” w parku Cytadela w Poznaniu"

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-………./14 Poznań, dnia 22 sierpnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na naprawę instalacji odprowadzenia ścieków z baru „PIKNIK” w parku Cytadela 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem...

czytaj więcej »

14 sierpnia 2014 22:41 | Przetargi

Zamówienia publiczne o równowartości poniżej 30 000 Euro "wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobkach w kwaterze I Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan nr 1-43, 45-46"

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-139/14 Termin składania ofert: 20.08.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "zapytanie ofertowe"

czytaj więcej »

24 lipca 2014 13:38 | Parki

Skwer Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

Pokaż Skwer Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata na większej mapie

czytaj więcej »

23 lipca 2014 12:59 | Przetargi

Zamówienia publiczne o równowartości poniżej 30 000 Euro "Budowa wybiegu dla psów na terenie pomiędzy os. Rzeczypospolitej a os. Jagiellońskim i os. Powstań Narodowych"

Do wszystkich Wykonawców Nr sprawy: ZZM.ZP/252 - 130 /14 Poznań, dnia 22 lipca 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. Opis przedmiotu zamówienia Budowa wybiegu dla psów na terenie pomiędzy os. Rzeczypospolitej...

czytaj więcej »

22 lipca 2014 22:58 | Przetargi

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w drzewostanach przyulicznych na terenie miasta Poznania

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-131/14 Termin składania ofert: 29.07.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "Ogłoszenie o zamówieniu"

czytaj więcej »

15 lipca 2014 14:44 | Aktualności

NOWE NAZWY PARKÓW

Informujemy, że: - uchwałą Nr LXV/1030/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. park położony przy ul. Grunwaldzkiej 250 został nazwany imieniem ks. Feliksa Michalskiego - uchwałą Nr LXVII/1067/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20 maja 2014 r. park położony wzdłuż rzeki...

czytaj więcej »

09 lipca 2014 21:57 | Przetargi

Modernizacja i wzrost atrakcyjności parków na os. Bolesława Chrobrego, Stefana Batorego i Bolesława Śmiałego w Poznaniu

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-124/14 Termin składania ofert: 24.07.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "Ogłoszenie o zamówieniu"

czytaj więcej »