Najnowsze wiadomości

23 kwietnia 2014 12:27 | Przetargi

Remont alejek w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-80/14 Termin składania ofert: 08.05.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "Ogłoszenie o zamówieniu"

czytaj więcej »

18 kwietnia 2014 12:32 | Przetargi

Budowa alejek i montaż małej architektury w Parku Świerczewo - Glinianki w Poznaniu

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-79/14 Termin składania ofert: 05.05.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "Ogłoszenie o zamówieniu"

czytaj więcej »

18 kwietnia 2014 11:11 | Przetargi

Budowa Wartostrady - poznańskiego ciągu pieszo - rowerowego - I etap

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-78/14 Termin składania ofert: 05.05.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "Ogłoszenie o zamówieniu"

czytaj więcej »

14 kwietnia 2014 15:19 | Przetargi

Modernizacja Parku Miejskiego Nadolnik - etap II

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-72/14 Termin składania ofert: 28.04.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "Ogłoszenie o zamówieniu"

czytaj więcej »

10 kwietnia 2014 11:14 | Przetargi

Wykonanie oprysków środkami ochrony roślin na najważniejsze choroby i szkodniki zieleni miejskiej na terenie miasta Poznania. ZZM.ZP/252-66/14

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-66/14 Termin składania ofert: 18.04.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj więcej »

10 kwietnia 2014 08:13 | Przetargi

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Obrzeże w Poznaniu

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-68/14 Termin składania ofert: 25.04.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj więcej »

08 kwietnia 2014 12:27 | Przetargi

Zagospodarowanie zieleńca przy ulicy Druskienickiej w Poznaniu - wyposażenie ścieżki edukacyjnej - II etap

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-64/14 Termin składania ofert: 23.04.2014 r. Treść ogłoszenia w załączniku "Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj więcej »