Łacina - konsultacje społeczne

Łacina - konsultacje społeczne

Łacina - grafika artykułu
Łacina

Miasto Poznań wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzą w dniach od 6 listopada do 8 grudnia 2023 roku konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania placu miejskiego na Łacinie. Stwórzymy razem piękne miejsce!

Konsultacje społeczne będa prowadzone w następujacy sposób:
1) wypełnienie ankiety ze studentami UAM podczas sondażu ulicznego na os. Łacina - od 6 do 19 listopada 2023 r.;
2) wypełnienie ankiety online na nowym narzędziu geokonsultacje od 6 do 19 listopada 2023 r. - zaznaczanie odpowiedzi na mapie;
3) rozmowa przy stolikach z kawą i ciachem - World Cafe - spotkania w lokalnej kawiarnia na początku grudnia 2023 r.

Link do ankiety i dokładny termin spotkań zostaną ogłoszone w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych. Na spotkania będą obowiązywać zapisy za pośrednictwem formularza, do którego link również zostanie podłączony w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych.

LINK DO ANKIETY