Modernizacja Parku Szelągowskiego - część północna

Ruszyła modernizacja ciągów pieszych i rewitalizacja zieleni części północnej parku.

Pomnik w Parku Szelągowskim - grafika artykułu
zdjecie

Tereny zieleni pełnią we współczesnych miastach bardzo ważną funkcję. Są idealnym miejscem do spacerów, relaksu i ucieczki od miejskiego zgiełku. Ich rola w przyszłości powinna nieustannie wzrastać.

Park ten - to znakomite miejsce na relaks i wypoczynek z dziećmi. Celem realizacji projektu jest wykreowanie miejskiej atrakcyjnej przestrzeni publicznej przyjaznej użytkownikom. Rozpoczęły się prace związane z modernizacją parku.

Projekt ten został podzielony na dwa etapy. Pierwsza część to prace budowlane a następny etap to nasadzenie zieleni. W pierwszej kolejności zlikwidowane zostaną schody prowadzące do parku, będące w złym stanie technicznym, a zastąpi je lekko wznoszący się teren, w formie pochylni, umożliwiający swobodne wejście na teren Parku na Szelągu. Istotnym elementem modernizacji parku jest wykonanie modernizacji dwóch istniejących ścieżek pieszych asfaltowych w nowej nawierzchni z płyt betonowych oraz utwardzenie istniejących przedeptów w nowej mineralnej nawierzchni. Chronimy także system korzeniowy drzew poprzez miejscowe zwężenie alejki.

Jak zaznacza prof. UPP dr hab. Piotr Urbański z Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, uwzględnienie przez ZZM w projektach dróg spacerowych, także dla osób z niepełnosprawnością, na pewno ucieszy obecnych i przyszłych użytkowników tego obiektu.

W następnym etapie rozpoczną się prace rewaloryzacyjne zieleni i architektury ogrodowej w całym parku.

Zadanie grantowe Rady Osiedla Stare Winogrady.

https://puls.edu.pl/