Nowe miejsce na mapie Chartowa

Na osiedlu Tysiąclecia powstał kompleks rekreacyjno-sportowy. Mieszkańcy mogą korzystać m.in. z nowego boiska, placu zabaw, a także siłowni zewnętrznej. Miejsce wzbogaciła także nowa zieleń.

Chartowo - grafika artykułu
Chartowo

W ciągu kilkunastu miesięcy powstał rozbudowany kompleks sportowo-rekreacyjny, gdzie uczniowie i mieszkańcy mogą realizować swoje pasje związane z kulturą fizyczną, zdrowym trybem życia i różnymi dyscyplinami sportu. Miejsce to ma integrować lokalną wspólnotę i włączać do aktywności wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy sprawność fizyczną.

Na terenie kompleksu powstało trawiaste boisko do piłki nożnej. Znalazły się tam m.in. urządzenia do street workoutu. W ramach inwestycji powstał także ogród deszczowy, w którym posadzone rośliny przyczyniają się do zminimalizowania strat wody opadowej. Ustawiono również kamienne poidełko dla ptaków. Nie zapomniano o rowerzystach - pojawiły się specjalnie przygotowane wiaty dla rowerów oraz 4 stacje napraw.

Znalazł się tam też plac zabaw powstały z drewnianych elementów.

- Użytkownicy naturalnych i dających możliwość swobodnej zabawy terenów rekreacyjnych są dwukrotnie bardziej aktywni niż na tradycyjnych placach zabaw. Kontakt z naturą pozwala też najmłodszym użytkownikom na odkrywanie tajników przyrody - mówi dyrektor ZZM Szymon Prymas.

Pojawiła się tam również wieloletnia łąka kwietna z 3 domkami dla owadów. Dzięki bogactwu i różnorodności roślin, stanowi miejsce do życia dla pożytecznych owadów i innych małych zwierząt. Dodatkowo posadzono 351 sztuk rokitnika pospolitego oraz 165 krzewów pigwowca. Jak zaznacza dr hab. Zofia Zydlik z Katedry Roślin Ozdobnych Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rokitnik i pigwowiec zaliczane są do roślin odpornych na okresowe przesuszenie gleby oraz zanieczyszczenie środowiska. W mniejszej ilości podsadzono budleje, irgę, pięciorniki, rozchodniki okazałe. Pojawiły się także drzewa takie jak śliwa wiśniowa, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, wierzba purpurowa, wiśnia piłkowana, czeremcha.

Kompleks ten sprzyja integracji, wzmacnianiu więzi międzypokoleniowych, pozwala także rodzicom na dawanie przykładu najmłodszym - w jaki sposób ćwiczyć, jak się ruszać. Z kolei dzieci, które razem z rodzicami uczestniczą w rekreacji ruchowej i sporcie, w przyszłości znacznie częściej będą kontynuować aktywny tryb życia, niż osoby, które takich wzorców nie wyniosły z domu.

Miejsce to daje również możliwość uczestniczenia w aktywnościach seniorom. Pozwala na przebywanie w grupie, zawieranie nowych i podtrzymywanie dotychczasowych znajomości. Poczucie bycia częścią społeczności ma ogromne znaczenie dla osób starszych, może nadawać sens życiu, zwłaszcza, kiedy są to osoby samotne lub żyjące z dala od rodziny. Możliwość integracji jest w tej grupie wiekowej bardzo ważna.

W uroczystym otwarciu kompleksu wzięli udział

Pan Mariusz Wiśniewski zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Pan Szymon Prymas dyrektor ZZM, Pan Marek Sternalski Radny Miasta Poznania. Uczestnicy Klub Seniora Jubilaci oraz Klub Seniora Jesienna Rezydencja z wraz z uczniami 3-5 klasy Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu mogli posłuchać prelekcji na temat bezpieczeństwa przeprowadzonej przez KMP Poznań.

Partnerzy: KMP w Poznaniu - Komisariat Poznań Nowe Miasto - prelekcja na temat bezpieczeństwa.

Projekt finansowany jest z budżetu Miasta Poznania. Kompleks powstał dzięki staraniom radnego Marka Sternalskiego. Koszt inwestycji wyniósł niemal milion zł.